– Fortell kort om E-Shuttle-prosjektet

– E-Shuttle er et resultat av at våre ingeniører og driftsressurser fikk i oppdrag å lage design på «drømmeskipet», basert på 30 års driftserfaring og ny tilgjengelig teknologi. Vi har gjort store sprang fra forrige generasjons skip vi bygget, da vi nå har LNG (flytende naturgass) som fremdriftsdrivstoff, firetaktsmotorer i en gass/diesel-elektrisk konfigurasjon for å være bedre tilpasset vår driftsprofil, og har installert batteripakker for effektivt og optimalisert kraftuttak, sier Ingvild Sæther, CEO Altera Infrastructure.

– Vi har også anlegg som kondenserer VOC-utslipp fra lasteoperasjonene i stedet for å slippe dem ut i luften. VOC står for volatile organic compounds, og er en fellesbetegnelse på flyktige organiske forbindelser – som oljedamp eller løsemiddeldamp. Den kondenserte VOC-en blandes med LNG før innsprøyting i motoren. Dermed kan ca. 30 prosent av skipets drivstofforbruk tas fra noe som ellers ville vært et utslipp. Til sammen gjør alt dette at vi med fire av disse skipene reduserer CO2 ekvivalent utslipp med mer enn 60 000 personbiler i forhold til om vi hadde bygget med konvensjonell teknologi. Altså er utslippseffekten av våre E-Shuttle mer enn effekten av alle Teslaene i Norge, fortsetter hun.

Vi brukte over to år på å komme frem til et så energieffektivt design som mulig med en drivstoffkilde som er et skritt videre på veien mot nullutslipp.

Ingvild Sæther, CEO i Altera Infrastructure

– Hvorfor gjør dere dette?

– For vår drift hadde vi ikke troen på at skip med tungolje og scrubbere ville være økonomisk eller bærekraftig gjennom skipets levetid på 20 år. Vi brukte derfor over to år på å komme frem til et så energieffektivt design som mulig med en drivstoffkilde som er et skritt videre på veien mot nullutslipp. Vi mener at vi har kommet frem til et «future proof» skip, som er konkurransedyktig på de tre E-ene Efficiency, Economy, Environmentally. Derav: E-Shuttle.

– Hva har vært de største utfordringene til nå?

– Investeringen i skipet er høyere enn den forrige generasjon, mens driftskostnadene er lavere. Det mest krevende er å få på plass den rette forretningsmodellen med kundene. Her har ENOVA vært en viktig bidragsyter, og det generelle fokuset på bærekraft har også gitt medvind, sier Ingvild Sæther.

The Altera E-shuttle