For å nå målene i Parisavtalen er teknologi som gjør det mulig å fange og lagre CO2 nødvendig. Norsk ekspertise fra offshore og maritim næring er med på å snu verdikjeden fra produksjon av olje og gass til å føre klimagassene ned igjen i havbunnen. Altera Infrastructure skal med prosjektet Stella Maris kunne injisere opp til ti millioner tonn CO2 i egnede reservoarer.

Sammen med en rekke samarbeidspartnere har de gjennomført en mulighetsstudie for å realisere storskala transport og injeksjon av CO2. I studien “snus oljestrømmen” ved å transportere CO2 tilbake til oljefeltene. Mulighetsstudiet støttes med fire millioner kroner fra Gassnova, og partnerne legger tilsvarende sum i potten.

Storskala transport og injeksjon av CO2 under lavt trykk og temperatur er både teknisk mulig og kostnadsmessig veldig gunstig.

– De foreløpige resultatene er svært gode. Storskala transport og injeksjon av CO2 under lavt trykk og temperatur er både teknisk mulig og kostnadsmessig veldig gunstig. Nå skal konseptet modnes og optimaliseres, sier Frank Wettland, prosjektleder i Altera Infrastructure.

Videre utvikling og skalering av teknologien vil gjøre det mulig å transportere store mengder CO₂ fra ulike kilder i Europa til et flytende mottaks- og injeksjonsanlegg i Nordsjøen. Den flytende injeksjonsplattform skal kunne ta imot skip med 50 000 m³ i lastekapasitet som frakter nedkjølt CO₂ under trykk. Plattformen vil kunne injisere opp til ti millioner tonn CO₂ i året.

Ifølge beregninger gjort i forbindelse med Northern Lights-prosjektet, vil det bli behov for å kvitte seg med 65–75 millioner tonn CO₂ årlig i Europa. Stella Maris vil være en viktig bidragsyter til å realisere dette.