Rundt 90 prosent av verdenshandelen fraktes med skip. Skipstransport er fremdeles den mest miljøeffektive måten å frakte varer, men for å nå målet om å bli klimanøytral innen 2050 må det introduseres nye, energieffektive løsninger.

En slik løsning er brenselcelleprosjektet til Odfjell SE, Prototech, Wärtsilä og Lundin Energy Norway. Målet er å utvikle en teknologi som kan gi utslippsfri drift over lange avstander. Hydrogen- og batteriløsninger er per i dag ikke egnet til å drifte skip som seiler over store avstander.

Det er rundt 50 000 slike skip på verdensbasis – en vesentlig andel av internasjonal skipsfart. Det er umulig å nå målet om klimanøytralitet uten å finne løsninger for dette segmentet.

Vi har ikke tid til å vente, vi må tenke nullutslipp allerede nå

Erik Hjortland

– Skip skal driftes i 20-30 år, og vi trenger fleksible løsninger som kan møte fremtidens krav til utslipp. Vi har ikke tid til å vente, vi må tenke nullutslipp allerede nå, sier Erik Hjortland, teknologidirektør i Odfjell SE.

– Brenselcelleprosjektet er ett av sporene vi jobber med. Vi fokuserer på maskineri fremfor å satse på én drivstofftype. Brenselcelleteknologien gir oss en fleksibilitet som sikrer miljøeffektiv drift uavhengig av endringer som kan komme for drivstoff i årene fremover, fortsetter han.

Teknologien åpner for at mange ulike typer drivstoff, blant annet ammoniakk og LNG, skal kunne brukes på ett og samme fartøy. På sikt vil skalering av slike løsninger ha stor betydning for muligheten til å nå klimamålene, i tillegg til at de har forretningsmessig verdi og vil kunne skape arbeidsplasser i Norge.

Prosjektet har så langt blitt finansiert med støtte fra Gassnova, NFR og av partene selv. Nå bygges en 1.2. MW prototype som først skal testes på Sustainable Energy katapultsenter på Stord. Deretter skal den monteres og testes på et av Odfjell sine nyeste kjemikalietankskip.