Tidlig i 2022 vil OHT få overlevert selskapets første tungløftkran-installasjonsfartøy, Alfa Lift, som er verdens største og mest effektive spesialbygde installasjonsfartøy for fundamenter til havvindturbiner. Dette følges opp av et nylig bestilt oppjekkbart installasjonsfartøy som er utviklet for å installere kommende generasjoner vindturbiner.

Selskapet, som med sine fem tungtransportfartøyer hovedsakelig har transportert enorme olje- og gassrelaterte installasjoner, vil nå kunne både transportere og installere neste generasjon bunnfaste fundamenter og vindturbiner.

Målet vårt er å bli en ledende aktør innen fornybar energi via transport og installasjon av havvindturbiner og -fundamenter.

Torgeir E. Ramstad, CEO i OHT

– Vi ser på havvindmarkedet som et av få markeder med svært langsiktig og forutsigbar vekst. Både Norge og EU har ambisiøse planer, og mange andre regioner i verden kommer også for fullt. Målet vårt er å bli en ledende aktør innen fornybar energi via transport og installasjon av havvindturbiner og -fundamenter. Vi bygger nye fartøyer som er klare for neste generasjons turbiner og fundamenter», sier CEO Torgeir E. Ramstad i OHT.

Selv om selskapets satsning på turbininstallasjon er ganske fersk, stiller kundene seg allerede i kø.

– Responsen har vært overveldende. Vi har allerede fått flere forespørsler om vindturbin-installasjonsprosjekter for disse fartøyene. Vi har også kunder som ønsker å diskutere kapasitetsreservering et godt stykke inn i fremtiden. Dette er kun starten på et eventyr, sier Ramstad.

I 2022 vil OHT få overlevert verdens største og mest innovative spesialbygde installasjonsfartøy for havvind-fundamenter. Alfa Lift vil ha en 3 000 tonns dekkskran, et smartdekk på over 10 000 m2, som vil kunne frakte og installere opptil 14 XL-monopeler eller tolv jacket-fundamenter per seiling, og dekket kan senkes ned til 15 meter under havoverflaten. Fartøyet kan også brukes til transport, installasjon eller demontering av andre typer installasjoner til havs.

OHT har også bestilt et GustoMSC NG-14000XL-G oppjekkbart installasjonsfartøy, i tillegg til en opsjon på ett tilsvarende fartøy.

Fartøyet vil bli et av verdens største oppjekkbare installasjonsfartøy av høyeste miljøstandard. Det er designet spesifikt for å transportere og installere neste generasjons havvindturbiner og XL monopel-fundamenter.

Vind 1 vil kunne installere vindturbinkomponenter i vanndybder på >65 meter, til en høyde på opptil 182 m over havet, og har en teleskopisk, roterbar kran med maksimal løftekapasitet på 2 500 tonn i inntrukken modus – 124 meter over dekk, og 1 250 tonn i utskjøvet modus, 156 meter over dekk.

Fartøyene er forberedt for installasjon av hydrogen-brenselsceller for å kunne redusere utslipp ytterligere når slik teknologi blir tilgjengelig. Den første enheten vil bli levert i 2. kvartal i 2023.