På et rom i Bergen står en voksen mann med VR-briller på hodet og kontrollpanel i hånden. Det er VP Corporate IT i Odfjell SE, Torbjørn Lussand. Med et par klikk og et blikk på storskjermen, tar han oss med om bord et av Odfjells tankskip. Han sikter mot fordekket, manøvrerer videre og i neste bilde kan vi se ned i de tomme tankene.

VR-rommet er et av de synlige tegnene på Odfjells digitale satsing, og brukes i hovedsak for å vise kunder og partnere dimensjoner på skip, kompleksiteten i hvordan de er bygget og opereres. VR kan også brukes for å øve på arbeidsoppgaver, nylig ble den digitale tvillingen – 1:1-modellen av skipet – brukt til å teste ut en komplisert lasteoperasjon.

Justeringer har gitt store gevinster på energieffektivisering og redusert vårt CO2-avtrykk.

Tom Hagesæther

Effektive ruter, mindre utslipp

Mer overordnede effekter av digitaliseringsteamets arbeid er mindre synlig, men vel så viktig. Odfjell driver generell fartøysovervåking, og som hos de fleste moderne rederier sendes kontinuerlig store mengder data fra skipene til kontrollrom på land. Informasjonen analyseres og kunnskapen rederiet sitter igjen med vil gi mer effektive operasjoner gjennom bedre og enklere ruteplanlegging, logistikkoperasjoner, service og reparasjoner, samt optimaliseringsgevinster på drivstofforbruk.

– Vi har i en årrekke overvåket forbruket til våre skip fra land. Justeringer har gitt store gevinster på energieffektivisering og redusert vårt CO2-avtrykk, utdyper leder for digital produktutvikling, Tom Hagesæther.

For mannskapet om bord medfører digitaliseringen nye oppgaver. Instrumenter kan leses automatisk og sparer dem for manuell rapportering. Det kan også øke sikkerheten. Odfjells såkalte «weather routing» innebærer at kapteinen får optimaliserte ruteforslag om de tryggeste og mest effektive seilingsrutene i værutsatte områder, f.eks. ved tropiske stormer. Dataene samles også for å kartlegge laste- og lossetid ved ulike havner, noe som gjør det enklere å beregne tidsbruk på operasjonen. Til disse løsningene har Odfjell brukt sitt eget utviklingsteam.

– Hva er mannskapets holdninger til den digitale omleggingen?

– Generelt sett opplever vi velvilje. Nye løsninger som avlaster og effektiviserer blir ønsket velkommen, sier Harald Fotland, som understreker viktigheten av god opplæring og support underveis for alle ansatte.

Tester nye løsninger

Digitaliseringsteamet møtes ukentlig. De tar stilling til forbedringer, nye muligheter og ikke minst alle henvendelsene om teknologiske nyvinninger. Noen ideer fører til testrunder, andre avvises tvert. Ifølge Fotland utgjør teamet en god buffer mellom toppledelsen og all «hypen». Nye digitale løsninger skal fungere hos oss, er mantraet. For Odfjells ansatte og for deres forretningsmodell.

Når avgjørelser tas med interne på laget, så får ansatte også eierskap til løsningene

Torbjørn Lussand

– Hva er ditt råd til mindre selskaper som ikke kan sette ned et eget digitaliseringsteam?

– Hvis alternativer er at det sitter én IT-person og bestemmer selskapets digitale utvikling, så tviler jeg på at det er mer effektivt i lengden. Du må ha forståelse for driften for å se hva som må gjøres. Når avgjørelser tas med interne på laget, så får ansatte også eierskap til løsningene, sier Torbjørn Lussand.