Edda Wind, et selskap eid av Østensjø-gruppen i Haugesund og Wilh. Wilhelmsen, har bestilt totalt seks spesialskip for bruk i havvindmarkedet. To av dem er allerede sikret beskjeftigelse i henholdsvis 10 og 15 år.

Fra selskapets side er det lagt stor vekt på miljøaspektet ved å redusere utslippene så mye som mulig. I tillegg til lavere driftskostnader og mer effektiv drift er det beregnet at utslipp av klimagasser til å begynne med vil bli redusert med mer enn 30 prosent på nybyggene som utstyres med batteripakker for hybriddrift.

Fartøyene klargjøres allerede nå for fremtidig bruk av nullutslippsteknologi basert på hydrogendrift. Enova støtter forberedelsene som gjennomføres med tanke på senere overgang til nullutslipp.

Vi har stor tro på at disse fartøyene vil bli de første nullutslippsfartøyene i havvindmarkedet.

Kenneth Walland, CEO Østensjø Rederi / Edda Wind

– Vi er meget spente på dette nybyggingsprogrammet. Det forventes betydelig vekst i havvindmarkedet de neste tiårene, og vi er sikre på at disse fartøyene vil bli det optimale og foretrukne verktøyet for våre befraktere, sier CEO Kenneth Walland i Østensjø Rederi/Edda Wind.

– Vi er stolte av å introdusere disse lavutslippsfartøyene til markedet, og for Edda Wind er det viktig å kontinuerlig være med på utviklingen av miljøvennlig teknologi. Vi har stor tro på at disse fartøyene vil bli de første nullutslippsfartøyene i havvindmarkedet, fortsetter han.

Salt Ship Design på Stord har tegnet og utviklet skipene i nært samarbeid med rederiet. Skipene skal bygges ved spanske verft og har levering 2. kvartal 2022.

Østensjø fikk levert sine to første spesialbygde skip for vindkraftmarkedet i 2018 og har arbeidet innen offshore vind siden 2016. Skipene som ble ferdigstilt for to år siden opererer i dag på lange kontrakter for Ørsted ved vindparker på den engelske kyst.

Selskapets offshore vind-aktivitet ble i 2020 lagt ut i et eget selskap, Edda Wind, som har fokus på dette segmentet og tilbyr dagens to eksisterende fartøyer pluss fire fartøyer under bygging. Alle fartøyer vil bli driftet av Østensjø Rederi.