«Viking Energy» er eid og drevet av Eidesvik og har i 17 år gått på kontrakt for Equinor. Skipet har fraktet forsyninger ut til Equinor sine innretninger, og skal fortsette å gjøre dette etter at det blir utslippsfritt.

Prosjektet skal sørge for at «Viking Energy» får ettermontert en stor 2 MW brenselcelle drevet av grønn ammoniakk. Det nye energisystemet vil gjøre det mulig for skipet å seile på rent drivstoff i opptil 3 000 timer årlig.

Prosjektet vil dermed demonstrere at lengre seilaser med nullutslipp er mulig for større skip med stort kraftbehov. Målet er også å verifisere at en stor brenselcelle kan levere all elektrisk kraft som trengs til skipssystemene om bord på en trygg og effektiv måte.

Dette er første gang at en ammoniakkdrevet brenselcelle blir installert på et fartøy. En betydelig del av prosjektet vil bestå av å oppskalere en 100 kilowatts brenselcelle til 2 megawatt. Selve brenselcellen blir først testet på land i et parallelt prosjekt, der Prototech står for utvikling og konstruksjon. Testingen vil bli utført ved katapult-senteret Sustainable Energy på Stord.

Ammoniakksystemet ombord i «Viking Energy» vil bli levert av Wärtsilä, og systemet skal installeres i slutten av 2023.

Det er flere år siden Eidesvik første gang installerte fremdriftssystemer som baserer seg på naturgass (LNG). Rederiet har den seneste tiden investert i batteripakker for en rekke av sine skip, og i dag har syv av Eidesvik 13 heleide skip en eller annen form for hybridløsning.