– Havvind kommer til å bli en stor, global industri. Det er viktig at den norske leverandørindustrien tar en posisjon, og det skal vårt selskap gjøre. Det går et tog nå, sier administrerende direktør Odd Strømsnes i Havfram.

Strømsnes mener det er viktig å overføre kunnskapen fra arbeidet med oljeinstallasjoner til havvind.

Det er viktig at den norske leverandørindustrien tar en posisjon, og det skal vårt selskap gjøre.

Odd Strømsnes, adm. dir. i Havfram

– Begge deler handler om krevende, maritime offshoreoperasjoner. Mye av kompetansen vår vil vi bruke i arbeidet med å installere havvindanlegg – både flytende og bunnfast.

Sommeren 2020 startet selskapet et samarbeid med det norske verftskonsernet Vard for utvikling av en ny type skip for installasjon av vindturbiner offshore. Det nye skipet skal kunne installere turbinkomponenter på 1 000 tonn i 150 meters høyde.

I 2021 kommer selskapet til å omsette for rundt 2,5 milliarder kroner, og en stadig større andel kommer fra havvind.