– Hva kan hydrogen gjøre for skipsfarten?

– Skipsfart er en av de viktigste transportårene for mennesker og varer, og nye reguleringer setter krav ned mot nullutslipp for internasjonal skipsfart. Hydrogen vil være hovedbestanddelen i nær sagt alle nye drivstoff som kan oppfylle nullutslipp, enten som hydrogen direkte eller som råstoff i ammoniakk, syntetiske produkter og lignende. Teknologien for hydrogenskip er allerede her, og med økende volum vil prisen bli konkurransedyktig.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Vi har stor kompetanse på skipsbygging i Norge, samtidig som hydrogenmiljøet er sterkt. Nel jobber tett med Hexagon og PowerCell gjennom selskapet HYON, for å ta frem hydrogenteknologi for skip, og vi merker en stor interesse for løsningene. Norge har komparative fortrinn til å bli en ledende hydrogennasjon med den største og mest komplette skipsflåten, med en maritim klynge med bred hydrogenkompetanse, og hydrogenselskaper gjennom hele verdikjeden – dvs. produksjon av hydrogen, distribusjon, lagring og bunkring.

Norge har komparative fortrinn til å bli en ledende hydrogennasjon med den største og mest komplette skipsflåten.

Jon André Løkke, konsernsjef i Nel

– Hva har vært de største utfordringene til nå?

– Vi har prioritert å utvikle kompakte og modulbaserte løsninger som enkelt skal kunne integreres på båter av forskjellig type og driftsprofil. En utfordring med å være en pioner er at regelverket ikke er utviklet ennå. Vi er derfor i tett kontakt med klasseselskaper og verft. Neste skritt er å få rederiene og verftene til å ta i bruk hydrogen i stor skala. Da må man spille på lag med bransjen og myndigheter. Vi jobber med aktører der vi sammen skal sikre tilgjengeligheten av hydrogen til konkurransedyktig pris, for kundene vil ha en grønn skipsfart og hydrogen er en helt sentral del av løsningen.