Parisavtalens mål er å begrense global oppvarming til 1,5 grader. FNs klimapanel gir oss ti år på å halvere klimagassutslippene og mener de må ned til null innen 2050. Skal vi lykkes i å bremse effekten, må vi omstille oss raskt.

Våren 2020 tok norske rederier grep ved å vedta fire ambisiøse klimamål, nedfelt i Norges Rederiforbunds klimastrategi. De fire målene innebærer at medlemmene skal kutte sine klimautslipp med 50 prosent per transportert enhet innen 2030, målt mot 2008. Fra 2030 skal norske rederier kun bestille skip basert på nullutslippsteknologi. Fra 2050 skal den norske flåten være klimanøytral. Strategien innebærer også et internasjonalt forbud mot drivstoff-typer som ikke er klimanøytral, fra 2050.

Fra 2050 skal den norske flåten være klimaøytral.

– Norsk skipsfart går foran i å sette høye ambisjoner for utvikling av ny og lønnsom grønn teknologi, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

– Vi har høye ambisjoner, også på områder som i dag ikke har kommersielt tilgjengelige teknologiske løsninger. Vi tror ambisiøse mål vil bidra til å sette fart på en nødvendig utvikling. Dette innebærer at hele industrien i samarbeid med myndigheter, både nasjonalt og internasjonalt, må engasjere seg i å utvikle nye løsninger, fortsetter han.

Norge har en unik maritim kompetanse, gjennom hele den maritime klyngen. Vi ser forretningsmessige muligheter ved å ta lederskap på utviklingen av nye løsninger i stor skala, som både vi og verden trenger. Dette vil redusere global oppvarming, gi renere luft, friskere hav og grunnlag for eksport av nye løsninger. På den måten skal man bidra til et bedre miljø, samtidig som vi skaper nye grønne arbeidsplasser langs hele kysten.

– Vi trenger ny teknologi og nye bærekraftige løsninger, og utviklingen må skje raskt, sier Solberg. Vi kan både nå verdens klimamål og realisere forretningsmessige muligheter for skipsfartsnasjonen Norge. Vi har allerede gjort mye, og nå vil vi gjøre enda mer, sier han.