I 2013 inngikk Rederiforbundet et samarbeid med Verdens matvareprogram (WFP). Rederiforbundet bistår WFP ved å identifisere fartøy som kan gi rask assistanse under en nødsituasjon.

– Samarbeidet kom som et resultat av tyfonen på Filippinene i 2013. Det er mange filippinske sjøfolk om bord på norske skip og mange kom fra områdene som var hardest rammet. Det utløste et stort ønske om å kunne bistå med å bringe nødhjelp til områdene, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Rederiforbundet omdisponerte et skip fra treningssenteret på Filippinene og dette skipet ble det første som kom frem til Tacloban, et av de hardest rammede områdene etter tyfonens herjinger. Også et annet skip ble stilt til rådighet for å bistå i hjelpearbeidet. Samtidig bistod Wilhelmsen med en kartlegging av status i alle aktuelle havner i regionen, som ble et svært viktig plangrunnlag for de kommende operasjonene.

– Norge har, som en av verdens største sjøfartsnasjoner, lang tradisjon for å bistå når katastrofer inntreffer. Samtidig gjorde de tette båndene til Filippinene at situasjonen i 2013 ble helt spesiell og det ble tydelig at den norske flåten kunne være en viktig beredskapsressurs utover samarbeidet med norske myndigheter, sier Solberg.

Resultatet ble en samarbeidsavtale med Verdens matvareprogram (WFP). Siden avtalen ble inngått har norske rederier bistått flere ganger ved behov for nødhjelp på grunn av konflikt eller naturkatastrofer, -blant annet under evakueringen av FN personell fra Jemen i 2015. Da sto det norske skipet Hawk Explorer sentralt i masseevakueringen av utenlandske hjelpearbeidere, diplomater og gjestearbeidere.

Rederiforbundet får ofte forespørsel om å bistå når det er liten tid og snarlig behov for å finne tilgjengelig tonnasje, og ser at rederiene er villige til å strekke seg langt for å kunne hjelpe.

– Vi er stolt av å være WFP-partner og den eneste rederiorganisasjonen i verden som har formalisert et slikt engasjement sier Solberg.