Et nytt cybersikkerhetssenter skal levere tjenester til norsk skipsfart og så langt har flere rederier blitt medlemmer. – Vi har opplevd stor interesse fra maritim næring, og ambisjonen er å gi norsk skipsfart et internasjonalt konkurransefortrinn når digitaliseringen i skipsfarten for fullt tar fart, sier Lars Benjamin Vold, daglig leder i NORMA Cyber, som ble formelt åpnet 1. januar 2021.

Nesten alle maritime operasjoner er avhengige av globale nettverk. På skipet, i havnen, under seilasen, i navigering og planlegging. Disse forbindelsene kan bli kompromittert av cyberangrep, og det er nødvendig å avdekke og begrense disse angrepene for å unngå store konsekvenser.

– Vi tilbyr våre medlemmer effektiv informasjonsdeling, samt ulike proaktive cybersikkehetstjenester. Innenfor dette området er det åpenbart at man er mer effektive dersom man klarer å samhandle om sikkerhetsarbeidet. Norsk skipsfart og maritim næring har lange tradisjoner når det gjelder samarbeid og informasjonsutveksling innenfor sikkerhet og beredskap, og jeg er overbevist om at vi skal klare å videreføre det arbeidet innen cybersikkerhet, sier Vold.

Norma Cyber

Flere rederier og maritime selskap har nå blitt medlem av NORMA Cyber, som er et felles initiativ fra Norges Rederiforbund og Den Norske Krigforsikring for Skib.

NORMA Cyber er det første av sitt slag i verden og teamet består av fem personer med bred bakgrunn fra Forsvaret, maritim næring og cybersikkerhet.

– Vi ønsker å styrke teamet vårt videre og planen er å være totalt mellom 10 og 14 ansatte i senteret innen utgangen av 2021, sier Lars Vold.

NORMA Cyber har kontorer og et avansert operasjonsrom i Oslo, og samarbeider tett med det eksisterende fagmiljøet for sikkerhet og beredskap i DNK og Norges Rederiforbund som holder til i samme hus.