De to lasteskipene kan seile inntil 750 kilometer utslippsfritt, takket være batterier på 1 000 kWh og 3 MW brenselceller drevet av hydrogen. Skipene, som har prosjektnavnet Topeka, skal gå i rute mellom Stavanger og Kristiansund.

Målet med dette pionerprosjektet er å få vist at hydrogen fungerer som primær energibærer for skip av denne størrelsen.

– Norge er i ferd med å ta en lederrolle i utviklingen av ny og fremtidsrettet maritim teknologi. Dette er en veldig stor sak for den maritime næringen og for Norge som nasjon når det gjelder hydrogen, sier Jan Eyvin Wang, Senior Vice President Industrial Investments i Wilhelmsen, og fortsetter:

– Topeka sine to roro-skip er en del av nærskipsfarten. De skal blant annet flytte utstyr mellom NorSea sine baser på Vestlandet for Equinor. I tillegg skal de frakte hydrogen til ulike fyllingspunkter, hvor lokale ferger og andre fartøyer pluss landtransport skal kunne bunkre hydrogen. Og da begynner du å få en infrastruktur for hydrogen.

Nullutslippsteknologi for maritim industri er innen rekkevidde og Norge må bruke vår maritime posisjon til være med på denne reisen.

Jan Eyvin Wang, SVP Industrial Investments, Wilhelmsen

Den planlagte seilingsruten inkluderer forsyningsbasene i Tananger, Dusavik, Ågotnes og Mongstad, som alle kan tilby skipene landstrøm. Det er beregnet at skipene daglig vil avlaste veinettet med over 11 000 kjørte kilometer med lastebil, noe som utgjør 10 000 tonn CO2 i året.

– Nullutslippsteknologi for maritim industri er innen rekkevidde og Norge må bruke vår maritime posisjon til være med på denne reisen. Wilhelmsen har som en klar ambisjon å delta for å muliggjøre dette skiftet, ikke bare i Norge, men internasjonalt, sier Wang.

Enova støtter Wilhelmsen-gruppens plan om bygging av verdens to første hydrogenskip i kommersiell fraktefart med hele 219 millioner kroner. Fartøyene vil etter planen komme i drift i 2024.