To av disse vareeierne er Felleskjøpet og HeidelbergCement. Der Felleskjøpet frakter korn fra Østlandet til Vestlandet, frakter HeidelbergCements datterselskap NorStone sand, grus og pukk motsatt vei. Sammen står selskapene for nærmere tre millioner tonn gods på sjøen i Norge. De har slått seg sammen for å kunne tilby rederier som vil utvikle et nullutslippsskip, en langsiktig kontrakt som gjør det lønnsomt for rederiene å utvikle teknologien.

– Som en av de største transportkjøperne i Norge, ser vi at vi har en rolle i å forme fremtidens transportløsninger. Vi ønsker derfor å samarbeide med andre aktører for å legge til rette for at teknologi både er bærekraftig og økonomisk. Prosjektet med å bygge utslippsfrie skip er et eksempel på dette, sier Chartering Manager i HeidelbergCement, Lars Erik Marcussen.

Da Felleskjøpet Agri og HeidelbergCement i fjor sommer gikk ut og etterlyste rederier og energileverandører som ville utvikle verdens første nullutslipps bulkskip, håpet partene at fem-seks seriøse interessenter ville melde seg. Da fristen gikk ut i oktober hadde 31 rederier og tolv energileverandører meldt sin interesse. Nå har prosjektet også fått 12,3 millioner kroner i støtte fra Pilot-E-programmet. Egil Ulvan Rederi AS er valgt som samarbeidspartner på rederi- og energileverandørsiden.

- Vi er veldig glade for tildelingen og ikke minst for den store interessen både rederier og energileverandører har vist for prosjektet vårt.

Per-Kenneth Øye, Logistikksjef i Felleskjøpet Agri

– Vi er veldig glade for tildelingen og ikke minst for den store interessen både rederier og energileverandører har vist for prosjektet vårt. Det viser at interessen og kunnskapen finnes der ute, men at rederiene trengte en vareleverandør som er villig til å forplikte seg i form av en langsiktig kontrakt. Sammen med HeidelbergCement er vi den kunden de trenger for å kunne bygge et slikt skip, sier logistikksjef i Felleskjøpet Agri, Per-Kenneth Øye.

Også fra regjeringshold er det stor begeistring for den store grønne omstillingen man ser starten på i kystfarten. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn viser til at regjeringen har igangsatt en målrettet satsing på grønn skipsfart, både gjennom nye støtteordninger til flåtefornyelse, Grønt skipsfartsprogram, og Pilot-E-programmet som kobler Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

– Grønn skipsfart er et område regjeringen satser sterkt på, og hvor Norge har en ledende posisjon. Det gir oss både utslippskutt og norske arbeidsplasser. Det er positivt å se at vareeiere, redere og energileverandører finner sammen for å skape fremtidens grønne skipsfart. Fra regjeringens side vil vi bidra med å opprettholde og styrke ordninger som stimulerer til grønn flåtefornyelse, har han tidligere uttalt.