Rederienes omsetning henger i stor grad sammen med utviklingen i verdensøkonomien. Dette gjelder særlig oversjøisk, interkontinental transport. 2020 har i svært stor grad blitt påvirket av håndteringen av den verdensomspennende koronapandemien.

En måned etter at WHO erklærte covid-19 som en global pandemi, befant nesten halvparten av verdens befolkning seg under en eller annen form for nedstenging, og 3,9 milliarder mennesker ble instruert av myndighetene til å holde seg hjemme. Mange bedrifter har bedt sine ansatte om å arbeide hjemmefra, skoler og universiteter har måttet stenge, offentlige transporttjenester har blitt begrenset, og reiserestriksjoner er innført både innenlands og internasjonalt.

I sin rapport «Global Economic Prospects» utgitt i januar 2021, estimerer Verdensbanken at verdens brutto nasjonalprodukt ble redusert med om lag 4,3 prosent i 20201. I januarutgaven av «World Economic Outlook», også utgitt i januar 2021, rapporterer Det internasjonale pengefondet (IMF) at verdensøkonomien krympet med 3,5 prosent i 2020.

Felles for disse rapportene er at de viser at det særlig er store økonomier som USA, Russland, India, Saudi Arabia, i tillegg til land i euroområdet, som har blitt truffet hardt. Kina har en vesentlig reduksjon i sin økonomiske vekst, men den er fremdeles positiv, også gjennom 2020.

Prognosene til Verdensbanken for verdensøkonomien tilsier vekst på om lag 4 prosent i 2021. IMF er noe mer positive og forventer at verdensøkonomien vil vokse med 5,5 prosent i år og 4,2 prosent i 2022. Det er forventet at det er fremvoksende markeder som vil ha den raskeste veksten.

I april 2020, da koronapandemien traff verdensøkonomien med full kraft, estimerte Verdens handelsorganisasjon (WTO) at verdenshandelen ville reduseres med opptil en tredjedel av nivået før pandemien. Men siden økonomien fikk et kraftig oppsving i fjorårets tredje og fjerde kvartal, har WTO endret sine antakelser til en reduksjon i verdens varehandel med 9,2 prosent i 2020.

Prognosene for 2021 peker mot en økning på 7,2 prosent, men estimatene er høyst usikre, og avhenger både av utviklingen i koronapandemien og landenes respons under krisen. Det er uansett svært lite sannsynlig at verdenshandelen i 2021 vil nå nivået som eksisterte før pandemien.

Nedgangen i fjor var større enn under finanskrisen, og var trolig den største tilbakegangen for etterspørselen etter shipping i moderne tid.

Analyser fra skipsmegler- og konsulentfirmaet Lorentzen & Stemoco viser at shippingmarkedene er i vekst etter et år der etterspørselen etter maritim transport på grunn av koronapandemien sank med rundt 1,8 prosent på årlig basis. Fjorårets nedgang i etterspørselen etter tonnasje er den første siden 2009, da etterdønningene etter finanskrisen gjorde seg gjeldende.

Nedgangen i fjor var større enn under finanskrisen, da nedtrekket var på 0,2 prosent, og var trolig den største tilbakegangen for etterspørselen etter shipping i moderne tid.

Oljeprisen styrer aktiviteten offshore

Utviklingen i oljepris påvirker i stor grad norske rederier. Oljeprisen styrer i all hovedsak aktiviteten offshore, og utgjør dermed den viktigste forutsetningen for aktivitet i om lag en tredjedel av den norske utenriksflåten.

I tillegg er oljeprisen en viktig faktor i transportsegmentet, da bunkerskostnader utgjør en vesentlig del av skipenes driftskostnader. Dermed vil en høy oljepris være positivt for omsetningen i offshoresegmentene, mens en lav oljepris bidrar til lavere operasjonskostnader i transportsegmentene.

Etterspørselen etter olje har falt kraftig under koronapandemien. Siden to tredjedeler av oljen brukes til transport, har forbruket av raffinerte produkter som bensin og diesel sunket som følge av virusbegrensende transportrestriksjoner.

Prisen på nordsjøolje falt dramatisk fra januar til mai, og traff også nivåer som var lavere enn under den mest krevende tiden under oljekrisen. 21. april var oljeprisen under 20 dollar fatet.

Dette har medført en rask nedskalering av aktivitet, og ytterligere forverring av situasjonen for aktørene innen offshore. I fjor reduserte bransjen utgiftene med rundt 25 prosent ved å kutte i olje- og gassleting og redusere kraftig innen oljefeltservice.

I år ser det ut til at globale oljeselskaper satser på økte utgifter inne olje- og gassleting, og man forventer at utgifter til produksjon og olje- og gassleting vil øke med rundt syv prosent internasjonalt.

Les flere av analysene konjunkturrapporten:

Se også

Omsetningstall