Nedtrekket i 2020 har medført en vesentlig aktivitetsnedgang i en rekke segmenter. Foruten short sea-segmentet, har alle segmenter permitterte ansatte. Det er særlig innen offshore og passasjer at det er en betydelig andel av rederiene som har sett seg nødt til å permittere ansatte. Samtlige av passasjerskipsrederiene oppgir at de har permitterte ansatte. Innen offshore service og rigg oppgir en av tre det samme. I transportsegmentet (deep sea og short seaer det i liten grad permitterte ansatte. Kun fire prosent av deep sea-rederiene har permitterte ansatte, og ingen av short sea-rederiene. 

Totalt rapporterer respondentene i undersøkelsen at nær 3 000 personer er permittert i disse rederieneDet er særlig innen passasjerskipsegmentet at mange ansatte har blitt permittert. Permitterte innen passasjerskipsrederiene utgjør over 80 prosent av de permitterte totalt. Også innen offshore er det et stort antall permitterte. I riggselskapene er det per januar nærmere 350 personer som er permittert, og tilsvarende er det om lag 200 permitterte innen offshore service. 

Se også

Kontraheringer