Grønn, maritim revolusjon

Norske rederier tar lederskap i utvikling av grønn teknologi. Nye klimakrav er derfor ikke en trussel for den norske næringen, de representerer enorme muligheter.

Innen 2050 er målet at hele den norske flåten skal være klimanøytral. 88 prosent av rederiene mener at de skal klare det.

Myndighetene kan bidra til å øke takten og omfanget av den grønne omstillingen. Det trengs blant annet lavere investeringskostnader, incentiver for teknologiutvikling og bedre infrastruktur.

Aktiv næringspolitikk​

For at Norge skal opprettholde sin posisjon som en maritim stormakt trengs internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår.

De siste fem årene har 170 skip flagget inn til norsk register. Attraktiviteten til Norge som maritimt lokaliseringsland handler om at rammebetingelsene må være stabile, forutsigbare og internasjonalt konkurransedyktige.

Formuesskatten svekker konkurransedyktigheten til dette eierskapet ved at den systematisk diskriminerer norske eiere til fordel for utenlandske eiergrupper og offentlig eide selskaper.

Hele 94 prosent av rederiene svarer at fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital er viktig for å sikre konkurransedyktige rammevilkår for norsk privat eierskap. ​

Energinasjonen Norge

Historien om energinasjonen Norge stopper ikke med oljen. Havvind er et nytt, norsk industrieventyr. Mange rederier er svært godt i gang.

Men det trengs bedre tilgang på prosjekter for å oppnå videre vekst i havvindmarkedet. I tillegg mener 80 prosent av rederiene at det trengs et sterkt hjemmemarked for å lykkes utenfor Norge.

Fortsatt stabilitet i offshore er viktig. Over halvparten av inntektene i næringen kommer fra petroleumssektoren. Omstilling må skje under stabile forhold. Investering i fornybar energi må være like lønnsomt som investering i petroleum​.

Se også

1. Klimaløsninger