EØS-avtalen sikrer markedsadgang, forutsigbarhet og like konkurransebetingelser i Europa. Usikkerhet knyttet til vårt viktigste marked vil særlig ramme norsk eksportrettet næringsliv hardt.

I medlemsundersøkelsen oppgis EØS-avtalen å være viktig i alle rederisegmenter. Det er kanskje ikke så overraskende all den tid norske skipsanløp til havner i EU summerer seg til nær 40 000 i året, over 100 anløp hver eneste dag.

Avtalen er spesielt viktig for short sea-rederiene, hvor alle respondentene oppgir at den er viktig eller svært viktig for deres virksomheter.

Se også

Brexit – forbi målsnøret, men hva nå?

Viktig med en avtale mellom Norge og Storbritannia

Da Storbritannia forlot EU 31. januar 2020 forlot landet også EØS-avtalen og dermed rammeverket som regulerer store deler av forholdet til Norge. EU og Storbritannia kom i land med sin handels- og samarbeidsavtale i desember 2020, mens Norge må fortsette egne forhandlinger.

I medlemsundersøkelsen er Storbritannia rangert som viktigste landet etter Norge i Europa. Rederiforbundet oppfordrer norske myndigheter til å ha høye ambisjoner i forhandlingene med Storbritannia.

Uansett hvilke avtaler som inngås vil Storbritannias uttreden av EU-samarbeidet fortsette å skape praktiske utfordringer og det er uklart hvordan forholdet mellom Storbritannia og EU/EØS-området vil komme til å utvikle seg på sikt.

Norges Rederiforbund oppfordrer myndighetene til å:

  • Føre en aktiv europapolitikk som ivaretar et godt samarbeid med EUs institusjoner og medlemsland, med utgangspunkt i EØS-avtalen
  • Sikre skipsfartens interesser i Brexit-prosessen, og ha høye ambisjoner i forhandlingene med Storbritannia om en handelsavtale
Se også

10. Sikkerhet og beredskap