Rederiene deltar i alle faser av petroleumsaktiviteten, fra de første seismiske undersøkelser og leting, til produksjon og til slutt nedstenging av avsluttede felt. Offshore service-rederiene ser også muligheter i havvindmarkedet, hvor de norske rederiene har en klar fordel med sin eksisterende kompetanse.

Den norske offshoreflåten har et høyt innslag av fartøyer for transport av forsyninger og utstyr til og fra offshoreinstallasjoner. Nordsjøen og særlig norsk sokkel er det viktigste markedet for norsk offshorenæring, og er en svært viktig arena for å sikre grunnlaget for internasjonal konkurransekraft for offshoreselskapene. I tillegg er tilstedeværelsen høy på andre lands sokler. Rederiforbundets medlemmer kontrollerer i overkant av 50 flyttbare offshoreinnretninger, og en stor offshoreflåte bestående av nærmere 500 fartøy.

Land av særlig interesse for offshore service- og riggselskaper

For offshore service-rederiene og riggselskapene opprettholder Norge, Storbritannia og Brasil sine posisjoner som land med særlig stor interesse. Dette viser tydelig viktigheten av Nordsjøen for disse rederiene. Nærmere 60 prosent av rederiene i begge segmenter oppgir Norge som det aller viktigste landet. Dette er en nedgang fra fjorårets undersøkelse, hvor Norge hadde en andel på over 70 prosent.

For offshore service-rederiene ligger Storbritannia stadig som nest viktigste land, mens det blant riggselskapene er Brasil som innehar plassen etter Norge som viktigste land.