Segmenter som bilfrakt, LNG, og kjemikalie er blant disse. Seilinger foregår over store avstander og mellom kontinenter. Rederiforbundets medlemmer i deep sea-segmentet kontrollerer rundt 700 skip som anløper havner over hele verden på daglig basis. Selskapene har en rekke kontorer utenlands og norsk rederinæring har med dette en sterk tilstedeværelse på alle kontinenter.

Land av særlig interesse for deep sea-rederier

Deep sea-rederiene trekker frem Kina og USA som de to klart største land av særlig interesse. Deretter følger Norge, Brasil og Storbritannia. Over 60 prosent av rederiene i dette segmentet rangerer Kina som viktigst. Dette er en nedgang fra i fjor, da 80 prosent av rederiene oppga det samme. Nær 70 prosent oppgir USA som ett av de viktigste landene.

Se også

Offshore service- og riggselskaper