I tonnasje har flåten hatt moderat vekst. Per april 2021 teller flåten totalt 1 769 skip med en samlet tonnasje på 51,1 millioner dødvekttonn. Gjennom 2019 og 2020 har flåten vokst med nærmere ni prosent målt i dødvekttonn.

Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) har isolert sett hatt en vekst i samme periode med en økning på 79 skip, og teller per 1. april 2021 695 skip. Norsk ordinært register (NOR) har svekket seg noe blant utenriksrederiene i samme periode, men samlet sett har det norske flagget likevel styrket seg, og hatt en økning på over 60 skip de siste to årene. 

Flere rederier har det siste året valgt å flagge hjem sine flåter til Norge, samt at flere nybygg blir levert til norsk flaggPå spørsmål i årets medlemsundersøkelse om det er aktuelt å flagge skip hjem i inneværende år, svarer Rederiforbundets medlemmer at potensialet er på over 60 skip. 

Sammensetningen av den norskkontrollerte utenriksflåten viser at offshore serviceskip stadig er det største segmentet målt i antall skip, tett fulgt av tørrlastsegmentet. 

Norskkontrollert ordrebok

Utenriksrederienes ordrebok består nå kun av 40 skip, og ordreboken har ikke vært så beskjeden på nærmere 30 år. Fem år tilbake var ordreboken dobbelt så stor, og i 2008 talte ordreboken opp mot 400 skip. De fleste skipene i ordreboken skal leveres i inneværende år, eller i 2022.

Se også

Short sea