Sommeren 2020 etablerte Awilco-gruppen selskapet Integrated Wind Solutions, som skal innta markedet for service og vedlikehold av vindparker til havs.

– Behovet for fornybar energi har aldri vært større, og kommer til å øke kraftig i tiden fremover. Vi ser et stort potensial innen havvind, og skal derfor bli en god, relevant og viktig leverandør av skips- og servicetjenester, sier Lars-Henrik Røren, CEO i Integrated Wind Solutions.

– Behovet for fornybar energi har aldri vært større, og kommer til å øke kraftig i tiden fremover. Vi ser et stort potensial innen havvind.

Lars-Henrik Røren, CEO i Integrated Wind Solutions

For å gjennomføre dette, er de nå i gang med å bygge opp en flåte av spesialskip som skal frakte personell og materiale til og fra havvindparkene. Til nå har selskapet bestilt to store spesialfartøy som skal stå klare i første halvår 2023, med en opsjon på fire til. Skipene har en total kapasitet på 120 mennesker, som skal bo om bord mens de jobber på vindturbinene.

– Bare i EU har myndighetene ambisjoner om å bygge ut 300 gigawatt til havs innen 2050. Dette gjør at vi ikke bare kommer til å se flere, men også langt større, vindturbiner. Da trenger vi også større og mer tekniske fartøy som kan levere effektivt, med lavere kostnader og som har god operativ kapasitet. Det er her Integrated Wind Solutions kommer inn, forklarer Røren.

Mål om netto null

De nye fartøyene er konstruert som plug-in-hybrider, men kan også delvis driftes helelektrisk på enkelte strekninger. Når infrastrukturen for lading til havs er på plass, er målet å gå over til 100 prosent elektrisk drift.

– Nullutslipps- og miljøvennlige løsninger kommer i større og større grad til å bli et krav i anbudsprosesser, og vi rigger oss godt til å møte disse kravene fra start. Her vil Integrated Wind Solutions ha et konkurransefortrinn sammenlignet med ombygde offshoreskip, sier Røren.

De nye skipene er også tilrettelagt for å kunne bruke både hydrogen og ammoniakk istedenfor diesel.

Det å ha verdens største vindpark på kundelisten, er et viktig steg for oss på veien til å bli en fullservice leverandør av tjenester innen havvind

Lars-Henrik Røren, CEO i Integrated Wind Solutions

Landet avtale med verdens største havvindpark

Integrated Wind Solutions har allerede registrert interesse fra flere store aktører som ønsker å sikre seg transporttjenester. De første skipene leveres første halvdel av 2023, og er allerede booket for arbeid. Den 28. april 2021 ble det nemlig klart at Integrated Wind Solutions skal levere tjenester til verdens største havvindpark.

– Vi er glade for å ha signert en avtale med Dogger Bank, som skal chartre et av våre nye fartøy. Det å ha verdens største vindpark på kundelisten, er et viktig steg for oss på veien til å bli en fullservice leverandør av tjenester innen havvind, avslutter Røren.