Den maritime næringen er godt i gang med grønn omstilling, og har satt ambisiøse mål for utslippskutt. På mange områder leder maritim næring an, og ukentlig kan man lese om norske rederier som tar i bruk grønnere drivstoff eller nye fremdriftssystemer.

Imidlertid er mange av prosjektene helt avhengig av finansiering fra forskningsprosjekter, eller støtteordninger for ny teknologi – samtidig som det mangler ordninger for å skalere løsningene.  

Maritim næring er godt i gang med det grønne skiftet. Men løsningene kan ikke være så kostbare at det får konsekvenser for driften av selskapet og hvor mange ansatte du kan lønne.

Helene Tofte, Direktør for internasjonalt samarbeid og klima i Norges Rederiforbund

En sentral brikke i å få ned klimagassutslippene vil være å gå over til mer klimavennlig drivstoff, som hydrogen eller ammoniakk. Utfordringen er at både hydrogen og ammoniakk har langt høyere driftskostnader enn de fossile alternativene. Det gjør at en overgang innebærer en for stor kostnad, og det vil ikke lønne seg å ta det i bruk.  

– Maritim næring er godt i gang med det grønne skiftet. Men løsningene kan ikke være så kostbare at det får konsekvenser for driften av selskapet og hvor mange ansatte du kan lønne, sier direktør for internasjonalt samarbeid og klima i Norges Rederiforbund, Helene Tofte.  

Vi må gjøre det like lett å velge grønt, som å velge fossilt.

Helene Tofte, Direktør for internasjonalt samarbeid og klima i Norges Rederiforbund

Her kan differansekontrakter bokstavelig talt utgjøre hele forskjellen. Det er en ordning der staten i en overgangsperiode dekker prisforskjellen mellom tradisjonelt drivstoff og de grønnere alternativene som hydrogen og ammoniakk der det skal tas i bruk på nye fartøy.  

– Vi må gjøre det like lett å velge grønt, som å velge fossilt. Det er ingen som ønsker å holde på forurensende løsninger lenger enn nødvendig. 

Ordningen kan finansieres av midlene selskapene betaler gjennom den økte CO2-avgiften nasjonalt og på sikt også gjennom innbetaling til EUs kvotehandelssystem. Slik vil næringen i realiteten finansiere sitt eget grønne skifte. 

– Differansekontrakter vil gi den maritime næringen nødvendig forutsigbarhet i omstillingsperioden og gjøre det lettere å satse på grønne løsninger. Samtidig bidrar det til å bygge opp hydrogen- og ammoniakkproduksjonen, som vil gi trygghet for næringen – og for industri og andre som vil være avhengige av hydrogen og ammoniakk fremover, avslutter Tofte.