Planen er å ha de første flyttbare vindparkene klare for strømproduksjon fra 2024, som et alternativ til strøm fra land. Selskapet har så langt fått 10 millioner kroner fra Enova til å utvikle konseptet.

– Tilgang til nok fornybar energi, både til lands og til havs, er en av våre største utfordringer dersom vi skal nå klimamålene. Dette gjelder også petroleumsnæringen, som skal kutte klimautslippene med 50 prosent innen 2030, sier Per Lund, CEO i Odfjell Oceanwind.

– Da er det en stor fordel å kunne tilføre fornybar energi til sokkelen uten å egentlig påvirke kraftsystemet på land, i en tid hvor vi også skal skape nye, kraftkrevende næringer over hele landet.

Tilgang til nok fornybar energi, både til lands og til havs, er en av våre største utfordringer dersom vi skal nå klimamålene.

Per Lund, CEO i Odfjell Oceanwind.

Kutter opp mot 70 prosent av CO2-utslippene

Odfjell Oceanwind skal forsyne typiske «off-grid» eller «micro-grid»-kunder. Disse er ikke koblet til det offentlige strømnettet, og driftes ofte på fossilt drivstoff som naturgass eller diesel. For å få til dette har de inngått et samarbeid med både Siemens Gamesa og Siemens Energy, som skal produsere henholdsvis vindturbiner og batterier til havvindplattformene.

– Sammen med Siemens har vi utviklet en helt unik havvindplattform-løsning som vi kaller «WindGrid». I tillegg til vindturbiner som tåler værhard bruk, har vi batterier på havvindplattformene som sørger for lagring av strøm. På det meste kan «WindGrid»-løsningen sørge for en reduksjon av CO2-utslipp på 70 prosent, sammenlignet med konvensjonelle fossile løsninger, forteller Lund.

Ny teknologi gjør det mulig å flytte vindparker fra sted til sted. Enhetene kan gjenbrukes i mer enn 50 år, slik vi ser for skip og rigger.

Per Lund, CEO i Odfjell Oceanwind.

Turbiner som kan brukes i mer enn 50 år

De flyttbare havvindturbinene selges eller leies ut i pakker av varierende størrelse, og skal ankres opp i umiddelbar nærhet til plattformene som skal forsynes med strøm. Mot slutten av feltets levetid flyttes havvindturbinene, og gjenbrukes ved neste lokasjon.

Ettersom turbinene ikke er tilkoblet strømnettet på land, gjør det at selskapet slipper å ta del i de tidkrevende prosessene for tildeling av havvindkonsesjoner. Utleiemodellen for de mobile turbinene gir også fleksibilitet for felt med kort eller usikker gjenværende levetid, hvor det er vanskelig for operatørene å forsvare tunge investeringer.

– Tradisjonelt har vi tenkt på havvind som permanente vindparker, men ny teknologi gjør det mulig å flytte vindparker fra sted til sted. Enhetene kan gjenbrukes i mer enn 50 år, slik vi ser for skip og rigger, forklarer Lund.

Over 50 år med offshore-erfaring

Som en sammenslåing mellom Odfjell Drilling og Oceanwind AS, har selskapet Odfjell Oceanwind til sammen 50 års offshore-erfaring og 20 års erfaring med havvind. Dette tror Lund er et godt utgangspunkt for å tilegne seg en posisjon på havvindfeltet.

– Vi har lang erfaring innen både flytende havvind og riggbransjen, og for oss handler det om å bruke den kompetansen vi har bygd opp på best mulig måte. Vårt mål er derfor å ta en ledende posisjon innen flytende havvind, og sikre tilgangen til fleksible havvindløsninger.

Med mål om energiproduksjon innen 2024, er planen å sette de første havvindturbinene i bestilling i 2022.

– Vi er allerede i tett dialog med flere operatørselskaper som ønsker å koble våre flytende vindturbiner til sine olje- og gassinstallasjoner, og ser frem til å bidra til å betydelig redusere utslippene på norsk sokkel, avslutter Lund.