Verdens ledere fordømte så godt som samlet president Putin, og historiens strengeste og mest omfattende økonomiske sanksjoner ble varslet samme dag.

– Selv om den russiske viljen til politisk dialog og diplomati viste seg ikke å være reell, var det få som trodde at Russland ville velge å gå til et storskalaangrep på sin nabo, Ukraina – Europas nest største land. Angrepet er et grovt brudd på folkeretten, sier beredskapsdirektør Audun Halvorsen i Norges Rederiforbund.

Samfunnet hadde ikke rukket å legge pandemien ingen var forberedt på bak seg, da en stor krise igjen rammet. For skipsfarten, som er svært eksponert for alle verdens kriser, er konsekvensene av pandemien fortsatt gjeldende. Hvordan denne krisen vil slå ut over tid, er det for tidlig å si.

– Krigen får store konsekvenser for sikkerheten i våre nærområder, for verdensøkonomien og potensielt også for globale forsyningskjeder. Det er samtidig for tidlig å slå fast alle potensielle konsekvenser for våre medlemmer, sier Halvorsen.

Ukrainske og russiske sjøfolk representerer over 14 prosent av verdens bemanning, ifølge International Chamber of Shipping. Mange av disse sjøfolkene jobber på Rederiforbundets medlemmers skip. Sikkerheten og velferden til sjøfolk og skip er en prioritet for de norske rederiene.

Halvorsen forteller at forbundet samarbeider tett med norske myndigheter, med Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) og NORMA Cyber – et maritimt cybersikkerhetssenter bygget opp av den norske rederinæringen.

– Sammen har vi høy beredskap for våre medlemmer. I situasjoner som er uoversiktlige og uforutsigbare, er kompetansen og styrken i dette beredskapssamarbeidet unikt og svært verdifullt.