Med oppvekst rett ut mot havet i Bømlo, og første investering i påhengsmotor før fylte fem år, var det kanskje skrevet i stjernene at Knut Arild Hareide en dag skulle lede Sjøfartsdirektoratet. Den nytiltrådte sjøfartsdirektøren ser frem til å lede etaten fra Haugesund og har klare tanker om Norges mest globalt konkurranseutsatte forvaltningsetat.

– Det handler om å gi verdens beste service til våre kunder, fremhever Hareide.

Norge som maritim nasjon er verdensledende på flere områder. Sjøfartsdirektøren har klare ambisjoner og er opptatt av at stillstand sjelden er oppskrift på videre suksess. En verdensmester kan alltid bli bedre, sier Hareide.

– Digitalisering og det grønne skiftet preger den globale maritime næringen og det vil kreve store endringer på kort tid. Her skal direktoratet fortsatt være en viktig bidragsyter og samtalepartner med sine kunder og hele det maritime miljøet. Og kanskje må vi være kreative og tenke nytt skal vi klare å øke tempoet og fortsatt kunne skryte av å være en verdensledende maritim nasjon, også i morgen, reflekterer han.

Det handler om å gi verdens beste service til våre kunder

Knut Arild Hareide

Det norske flagget har styrket seg under pandemien og forbindes i dag med kvalitet. Slik skal det også være fremover, understreker Hareide. – Det handler i praksis også om et flagg som kan møte internasjonal konkurranse og dermed fortsatt være globalt konkurransedyktig. Hva vi beslutter her hjemme får stor betydning for Norges fremtid som skipsfartsnasjon.

Sjøfartsdirektøren er opptatt av å lytte til næringen og fremhever viktigheten av at fremtidige regelverk skal være mulig å håndheve i praksis.