Hva ser selskapet som de mest lovende løsningene for fremtiden, og hva er de viktigste hindrene for grønn omstilling? Vi har fått Roger Holm, president for maritime løsninger i Wärtsilä, til å dele noen perspektiver på veien videre for en mer klimanøytral skipsfart. 

– De neste årene blir avgjørende for å omstille skipsfarten, og det haster mer enn noen gang tidligere å kutte i utslipp av klimagasser. I årene som kommer vil vi se en gradvis overgang til motorløsninger som er mer fleksible, med mulighet for å kombinere flere energibærere, sier Holm.

– I fremtiden vil vi ha skip som går på grønn ammoniakk og grønn metanol, og det vil være behov for å benytte en blanding av drivstoff slik at man ivaretar behovet for lønnsomhet og lave nok kostnader. LNG vil fortsatt være viktig for ulike næringer i en overgangsfase. Vi vil også se en rask utvikling innenfor elektrifisering og hybridløsninger, og det vil legges mer vekt på energioptimalisering, fortsetter han.

– Vi må satse på innovasjon og på nye grønne løsninger. Men for å lykkes må de riktige incentivene være på plass.

Roger Holm, president for maritime løsninger i Wärtsilä

– Hva er de viktigste hindringene for å øke takten i det grønne skiftet? 

Vi må satse på innovasjon og på nye grønne løsninger. Men for å lykkes må de riktige incentivene være på plass. Vi må sikre at overgangen vi står foran er mulig å gjennomføre rent kostnadsmessig. Det vil kreve gode reguleringer og rammebetingelser og at vi får på plass nødvendige karbonskatter. Skal næringen utvikle nye løsninger må man vite at det lønner seg å satse og at det finnes ordninger som vil bidra til lønnsomhet og nødvendig skalering. 

– Dekarbonisering og digitalisering er to hoveddrivere innenfor maritim næring. Hvordan kan digitalisering bidra til en grønnere skipsfart? 

– Digitalisering kan gi en større optimalisering av flåten, noe som igjen gjør at man bruker mindre drivstoff, slipper ut en mindre andel klimagasser og opererer mer kostnadseffektivt. Konkrete eksempler på dette er optimalisering av seilingsruter og bruk av ‘just in time’-prinsippet, som bidrar til å minimere drivstoffbruk og til å sikre minst mulig tid i havn.

– Den massive transformasjonen av skipsfarten vi står overfor i dag kan ikke drives frem av enkeltaktører. Det er først når vi samarbeider vi kan akselerere den grønne utviklingen.

Roger Holm, president for maritime løsninger i Wärtsilä

– Wärtsilä er aktive i Norge og har en rekke norske partnere. Hvordan ser du den videre utviklingen av dette finsk-norske samarbeidet? 

Den massive transformasjonen av skipsfarten vi står overfor i dag kan ikke drives frem av enkeltaktører. Det er først når vi samarbeider vi kan akselerere den grønne utviklingen. Wärtsilä har en rekke aktiviteter i Norge, både som enkeltselskap og i samarbeid med norske aktører. Vi ser imponerende ambisjoner for det grønne skiftet fra norsk side. Det gjør at vi ser Norge som en ideell ‘hub’ for å kunne bidra substansielt inn i dekarboniseringen av skipsfarten, avslutter Holm.