Norges Rederiforbund og Maritimt Forum har de siste årene invitert unge mennesker til å bli Maritim Karriere-ambassadører. Ambassadørene er med på å vise frem jobbene eller utdanningene sine til de som er nysgjerrige på hva maritim næring har å tilby.

I rollen som ambassadører og havfluensere er de synlige i Maritim Karrieres sosiale medier, samt at de er en viktig stemme for fremtidens maritime næring på ulike arenaer og møter i løpet av året. Årets ambassadører representerer et bredt mangfold i næringen, med ulike yrkes- og utdanningsretninger.

Elise Kvilhaug, motormannlærling

20 år gamle Elise Kvilhaug er motormannlærling på Fjord1.

– Dette yrket passer alle som er villige til å ta i ett tak. Til de som vil utfordre seg selv og utforske verden på en annerledes måte: Du må være forberedt på å være borte fra familie og venner, men til gjengjeld får du kanskje verdens fineste «kontor» og mange gode opplevelser med bra folk. Har du muligheten til å for eksempel gå Skoleskipet Gann, anbefaler jeg å gjøre det. Ikke vær redd for å gjøre noe annet enn det vennene dine gjør!

Reidar Fredrik Frydenlund, overstyrmann

Reidar Fredrik Frydenlund er 26 år og ansatt som overstyrmann i Norled. Nå har han permisjon for å seile for Hurtigruten.

– Jeg elsker jobben min som styrmann og får aldri nok av kysten. Du må håndtere stress, komme overens med ulike mennesker og av og til jobbe lange dager, men det er verdt det. Og dersom du ombestemmer deg, finnes det mange muligheter på land også. Dette er en fremtidsrettet næring. Hvis du vurderer en maritim karriere, anbefaler jeg å gjøre som meg: Bli styrmann! 

Sara Marie Melbye, sivilingeniør

Som liten observerte Sara Marie Melbye skipstrafikken fra stuevinduet med stor interesse. I dag er hun utdannet sivilingeniør og jobber som Maritime Trainee i DOF Subsea. 25-åringen ser at det stilles stadig strengere miljøkrav til den maritime næringen. Derfor er bransjen avhengig av å rekruttere kreative og dyktige mennesker som kan bidra med nye løsninger.

– Det er gøy å være med på det grønne skiftet. Vi jobber med å gjøre skipene grønnere og gjennomfører flere survey- og konstruksjonsprosjekter innen fornybarsektoren. I tillegg består jobben av mange ulike opplevelser og interessante mennesker med ulike tanker, sier Sara.

Martin Hellum, båtsmann

Martin Hellum er 33 år og har en far som seilte utenriks på 70-tallet. Han er overbevist om at historiene fra sjøfarten er mye av årsaken til at valget til slutt falt på en maritim karriere. I dag jobber han som båtsmann på Kystvaktskipet Nordkapp.

– Det begynte med at jeg gikk to år med elektro på videregående, og etter endt lærlingtid begynte jeg i førstegangstjenesten. Der tjenestegjorde jeg som artillerist på KV Nordkapp. Jeg fikk umiddelbart sansen for det maritime livet, som er varierende, interessant og gøy, sier han.