Sigurd Farnes er en av stadig flere digitale hoder som jobber i maritim næring. Som del av Customer Success-teamet i Kongsberg Digital jobber han tett med rederier for å finne forbedringsområder og anvendelser av data.

– I rollen som analytiker jobber jeg med tekniske analyser og dataprodukter basert på kundenes behov. Kongsberg Digital har utviklet en standardisert infrastruktur kalt Vessel Insight, hvor data hentes fra skipets systemer og sendes til et skymiljø. Herfra kan rederen gi applikasjoner tilgang til å hente ut dataene de trenger. Bruksområdene varierer fra automatiserte rapporter til prediktivt vedlikehold, tilstandsovervåkning og energieffektivisering, forteller Farnes.

Farnes er utdannet innen marin kybernetikk ved NTNU, og leverte en masteroppgave innen utvikling av maskinlæringsmodeller for å identifisere symptomer på begynnende feil på sensordata. Deretter gjennomførte han Rederiforbundets Maritime Trainee-program som ansatt i Color Line. 

Hvordan tror du digitalisering vil påvirke maritim næring i de neste årene?  

– Jeg tror kompetanse og endringsledelse blir viktig for å tilpasse teknologien til kjerneoppgavene og arbeidsprosessene som finnes i industrien. På lik linje som i andre industrier vil IT gå fra å være en intern støttefunksjon som fikser printere til å bli en rådgiver inn mot kjernevirksomheten, for eksempel innenfor operasjon, teknisk drift eller regulatorisk arbeid, sier Farnes.

Han forteller at man i dag kan se at flere aktører går fra konseptfase til investering og praktisk gjennomføring, hvor rederiene velger seg en partner eller setter ned egne ressurser for å installere og operasjonalisere teknologien i større skala. Mange legger det tekniske grunnlaget for utvidet datafangst og fremtidige anvendelser, hvor cybersikkerhet, standardisering, effektivt vedlikehold og skalerbarhet er sentralt.

– Jeg tror det vil stilles flere krav til instrumentering og kvalitet på data som skal brukes til analyse og beslutningsstøtte. Generelt vil man få bredere innsikt i hvordan skipene opereres og forbedringsarbeid mellom mannskap, landorganisasjon, utstyrsleverandører og rådgivere, fortsetter Farnes.

Å kunne vise til et bærekraftig avtrykk og oppetid på flåten vil bli et konkurransefortrinn, i tillegg til at det å slippe flere timer daglig med manuelle rapporter gjør arbeidsdagen lettere.

Sigurd Farnes, Kongsberg Digital

Hvilke konkurransefortrinn tror du maritime bedrifter som jobber aktivt med digitalisering kan oppnå?  

– Digitalisering i skipsfarten åpner for innovasjon og nye måter å jobbe på. Et fortrinn er at investorer, befraktere og utstyrsleverandører forventer enkel tilgang på data og rapporter på sitt format. Med incentiver om lavere karbonavtrykk vil digitalisering og informasjonsdeling bli viktig for sporbarhet av utslipp og operasjon.

Farnes forklarer videre at BCG estimerer et potensial på 15 prosent reduksjon i operasjonelle kostnader fordelt over kostdrivere som energi, havn, forsikring, vedlikehold og personell. Det kan være direkte besparelser gjennom ruteoptimalisering eller tuning av maskinpark og skrog.

– Å kunne vise til et bærekraftig avtrykk og oppetid på flåten vil bli et konkurransefortrinn, i tillegg til at det å slippe flere timer daglig med manuelle rapporter gjør arbeidsdagen lettere, forteller han.

Men konkurransen om de digitale hodene er sterk, og maritim næring er ikke den eneste næringen som gjennomgår en digital revolusjon. Vi spør Sigurd hva han mener rederiene bør gjøre for å tiltrekke seg flere kandidater som han.

– Jeg mener at en attraktiv arbeidsgiver er de som viser vilje til å satse og at det bygges et fagmiljø rundt digitalisering som skal møte fremtidens utfordringer innen transport og bærekraft, avslutter Farnes.