Gjesteinnlegg: Christos Tsakonas, Global Head of Shipping og Marthe Lamp Sandvik, First Vice President i DNB Ocean Industries.

Banker og andre kapitaltilbydere har en sentral rolle som pådrivere i denne utviklingen, og vi ser store endringer i måten finansielle aktører tenker som følge av disse endringene. Klimafokus og ESG har aldri vært mer viktig, og er i økende grad blitt en del av kreditt- og investeringsbeslutninger. 

Finansielle aktører prioriterer i økende grad selskaper med forretningsmodeller og strategier som gjør dem godt rustet til å møte det grønne skiftet. DNB er det vi kaller en transisjonsbank, som betyr at vi ikke ekskluderer, men ønsker å bidra positivt til å få ned utslipp hos våre kunder og være en partner i denne omstillingen.

Bankene er også viktige diskusjonspartnere og rådgivere i tilrettelegging av kapitalstrukturer som mer effektivt håndterer den økte risikoen og markedskompleksiteten som det grønne skiftet bringer. Vi forventer å se nye finansieringsløsninger, med flere kapitalkilder involvert og med fordeling av risiko på flere aktører. Eksempelvis kan verft, eksportkredittinstitusjoner og kapitalforvaltere med bærekraftsmandat få en større rolle i en finansieringsløsning.

Overgangen til det grønne skiftet medfører en radikal endring for en allerede kapitalintensiv shippingindustri.

Christos Tsakonas, Global Head of Shipping og Marthe Lamp Sandvik, First Vice President i DNB Ocean Industries

De fleste strukturene fremover vil trolig også ha bærekraftselement inkludert i finansieringen, noe vi ser en stor økning i allerede, hvor selskaper som når visse kvantitative bærekraftsmål eller KPIer får fordeler når det kommer til marginer eller andre elementer i låneavtalen.

Flere partnerskap og strategiske allianser er også helt nødvendig i det grønne skiftet som krever store endringer og er avhengig av tydelige kommersielle signaler på tvers av verdikjeden. Det er også stor aktivitet innenfor forskjellige tverrfaglige piloter og prosjekter som ser på ny teknologi og finansiering av nye løsninger.

Det er sentralt for DNB som bank å være en aktiv bidragsyter og diskusjonspartner også inn i disse foraene. Vi har blant annet vært engasjert i tverrfaglige prosjekter på ammoniakkdrevne skip, standardisering av omstillingsfinansiering for maritim industri, samt markedsbaserte mekanismer for å øke konkurransekraften til alternativt drivstoff.