Gjennom de siste tiårene har Solvang aktivt jobbet for å redusere klimagassutslipp fra egen skipsflåte. Ved å installere både SOx-scrubbere og lavtrykks eksosresirkulering (EGR), har rederiet redusert utslippene av svovel og NOx betydelig. Nå innfører Solvang et nytt tiltak for å rense eksosen ytterligere: et fullverdig karbonfangst og -lagringsanlegg om bord.

Anlegget plasseres i skorsteinene. Her hentes karbonet ut av eksosen, før det kjøles ned og lagres som flytende CO2 i to tanker på dekk. Når skipet er i land kan CO2-en leveres til aktører som kan bruke produktet, for eksempel til syntetisk drivstoff eller i matvareindustrien.

– Denne teknologien kan være en nøkkel for å dekarbonisere shippingflåten globalt, og en av teknologiene vi må satse på for å sikre industriens overgang til netto nullutslipp. Dersom vi lykkes med prosjektet kan dette være en milepæl for internasjonal skipsfart, sier Edvin Endresen, CEO i Solvang.

Mengden karbon anlegget fanger vil være avhengig av faktorer som varme, energi og tankkapasitet. Teknologien har potensiale til å fange opp mot 100 prosent, men for pilotprosjektet vil anlegget være satt opp til å fange opp mot 70 prosent av utslippene.

Vi har vært tidlig ute med å finne tiltak for å dekarbonisere flåten, og kommer bare til å øke fokuset fremover.

Edvin Endresen, CEO i Solvang.

– Som et av verdens største gassrederier, har Solvang et ansvar for å redusere vår globale miljøpåvirkning. Vi har vært tidlig ute med å finne tiltak for å dekarbonisere flåten, og kommer bare til å øke fokuset fremover. Nå har vi en erfaren og fremtidsrettet samarbeidspartner i Wärtsila, og sammen kan vi finne praktiske og kosteffektive løsninger for hele skipsfarten, fortsetter Endresen.

Løsningen som skal brukes av Solvang utvikles og testes for øyeblikket i skipslignende omgivelser på Wärtsiläs fabrikk i Moss. I 2023 skal systemet om bord i etylentankeren Clipper Eos, ett av Solvangs nyeste skip. 

Den maritime utstyrsleverandøren Wärtsilä har utviklet scrubbere og eksosbehandlingsanlegg i 30 år. Nå bruker de denne erfaringen i nybrottsarbeidet med karbonfangst og -lagringsanlegg på dekk, og i høst ble Wärtsilä med i det norske Carbon Links (LINCCS)-konsortiet. Partnerne skal videreutvikle teknologien rundt skipskarbonfangst, og mottok 111 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådets Grønn Plattform i september 2021.