De første skipene forventes levert allerede i 2024, og blir segmentets første som har DNVs «ammonia ready»-klassifisering.

Investeringen i ammoniakklare skip er selskapets nyeste tiltak i en langsiktig strategi, hvor målet er netto nullutslipp i 2040. De fire første skipene er bestilt i januar 2022, med opsjon på ytterligere åtte skip.

Höegh Autoliners har siden 2008 redusert sin karbonintensitet med 37 prosent over hele flåten, og ligger godt i rute for å nå det globale IMO-målet om en reduksjon på 40 prosent innen 2030.

Med Aurora-serien akselererer vi vår avkarbonisering og går flere steg mot det langsiktige målet om netto null i 2040.

Andreas Enger, CEO i Höegh Autoliners

I tillegg til drivstoffteknologien, gjør størrelsen på skipene prosjektet unikt. Ett skip vil kunne frakte last tilsvarende 9 100 personbiler, noe som gjør det til verdens største transportskip for bil. Dette er 600 personbilekvivalenter mer enn dagens største biltransportskip, som også er utviklet, bygget og operert av Höegh Autoliners.

– Vi jobber aktivt med å utvikle nyvinninger innen maritim teknologi, og føler på et stort ansvar for å bidra i kampen mot klimaendringer. Med Aurora-serien akselererer vi vår avkarbonisering og går flere steg mot det langsiktige målet om netto null i 2040, sier Andreas Enger, CEO i Höegh Autoliners.

Ved å bygge verdens største og grønneste PCTC-skip håper vi å vise at veien til nullutslipp for industrien er innen rekkevidde, og at fremtidens løsninger utvikles i dag.

Andreas Enger, CEO i Höegh Autoliners

Skipene er de første i Höegh Autoliners’ nye Aurora-serie, og er sertifisert med DNVs nye «ammonia ready» og «methanol ready»-klassifiseringer. Det vil si at skipene allerede ved produksjon er klargjort for mulig ombygging fra LNG til ammoniakk eler metanol.

Leverandøren av skipene er den voksende kinesiske giganten China Merchants Heavy Industry (Jiangsu) som er Kinas største skipsprodusent innen transport av bil og lastebiler (PCTC).

– Vi er glade for å ha sikret leveransen av de første skipene allerede innen 2024. Ved å bygge verdens største og grønneste PCTC-skip håper vi å vise at veien til nullutslipp for industrien er innen rekkevidde, og at fremtidens løsninger utvikles i dag, avslutter Enger.