Fred. Olsen 1848 er et nyetablert selskap dedikert til utvikling av teknologi for fremtidens fornybare løsninger. Selskapet skal fokusere på utvikling og kommersialisering av eksisterende og nye teknologier, og trekker på flere tiår med ekspertise innen fornybar energi. Målet er å bekjempe klimaendringer. 

Målet er å være i front og den foretrukne partneren for bedrifter som leter etter de rette løsningene innen fornybar energi.

Sofie Olsen Jebsen, CEO i Fred. Olsen 1848

Fred. Olsen 1848 bygger på over 170 års erfaring med å identifisere og løse utfordringer, fra de skipseiende virksomheter startet i 1848. Siden den gang har Fred. Olsen-relaterte selskaper kontinuerlig bidratt til store teknologiske endringer: fra seil, til damp, til olje, til vind igjen.

– Målet er å være i front og den foretrukne partneren for bedrifter som leter etter de rette løsningene innen fornybar energi, sier Sofie Olsen Jebsen, CEO i Fred. Olsen 1848.

Teknologiene selskapet arbeider med i dag er rettet mot å løse noen av bransjens sentrale utfordringer innen flytende vind og flytende sol, og selskapet ser på nye måter å utvikle teknologi på uten å gå veien om fullskala demonstrasjonsenheter.

Selskapet har blant annet utviklet Mobile Port Solution, et offshore installasjonsgrensesnitt som bruker oppjekkbare installasjonsfartøy i skjermet farvann for integrering av turbinen til den flytende fundamentstrukturen. Selskapet utvikler også en løsning for effektivt vedlikehold av flytende vindturbiner, samt Brunel, et flytende vindturbinfundament basert på en modulær tilnærming, noe som muliggjør umiddelbar oppskalering og lave kostnader.

Teknologiene kan bidra til å bygge opp et hjemmemarked innen havvind i Norge, ved at løsningene er fleksible og dermed kan skape arbeidsplasser i ulike typer havner langs kysten vår. I tillegg trekker selskapet på spisskompetansen til norske underleverandører.

Et havnett gir også grunnlag for storskala havvindsutbygging nå, og dermed større effekt på arbeidsplasser og omstilling fra olje og gass

Sofie Olsen Jebsen, CEO i Fred. Olsen 1848

For at Norge skal skape en havvindsindustri som bidrar til nye grønne arbeidsplasser, er det viktig å ha et langsiktig forutsigbart perspektiv.

– Det må jevnlig åpnes nye områder for havvind i tillegg til eksisterende annonserte prosjekter for å sikre utvikling av en konkurransedyktig industri og motivere til investeringer i verdikjeden. I tillegg må havvindparkene tilknyttes et havnett for å muliggjøre utbygging uten subsidier. Et havnett gir også grunnlag for storskala havvindsutbygging nå, og dermed større effekt på arbeidsplasser og omstilling fra olje og gass, avslutter Sofie Olsen Jebsen.