Stopper du tilfeldige på gaten i Fedje eller Hyllestad i Vestland eller Dønna i Nordland er det langt mer sannsynlig at de jobber i maritim næring enn om du skulle gjøre det samme i Bergen, Oslo eller Stavanger.

De tre kommunene ligger alle på topplisten over kommuner med flest maritimt ansatte per innbygger, viser en ny analyse fra Rederiforbundet og Maritimt Forum. Maritim næring sysselsetter nesten 90 000 mennesker over hele landet.

Maritim næring er i aller høyeste grad en distriktsnæring. Bedriftene tilbyr høykompetente arbeidsplasser langs hele kysten, med arbeidsplasser både til sjøs og på land.

Harald Solberg, Norges Rederiforbund

– Maritim næring er i aller høyeste grad en distriktsnæring. Bedriftene tilbyr høykompetente arbeidsplasser langs hele kysten, med arbeidsplasser både til sjøs og på land. Næringen er internasjonal, noe som gir en unik mulighet til å kombinere familieliv i norske distrikter med jobb verden rundt, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

De fleste bedriftene i næringen er små og mellomstore bedrifter, viser årets verdiskapingsrapport fra Maritimt Forum. Kun én prosent av selskapene har over 500 ansatte. Dette er i stor grad rederier, og disse stod for over en fjerdedel av sysselsettingen i maritim næring i 2020.

Topp ti kommuner med høyest andel maritimt ansatte sett opp mot befolkningstall:

  1. Fedje (56,2 %)
  2. Hyllestad (36,4 %)
  3. Ulstein (21,0 %)
  4. Austevoll (20,7 %)
  5. Sande (20,3 %)
  6. Utsira (18,7 %)
  7. Herøy (Møre og Romsdal) (16,8 %)
  8. Kinn (14,7 %)
  9. Flatanger (14,7 %)
  10. Dønna (14,2 %)

Kilder: Maritimt Forum/Menon Economics og SSB. 

– Rederiene er navet i den maritime klyngen, og en viktig årsak til at Norge kan skilte med en komplett og unik maritim næring, fortsetter Solberg. – Rederiene skaper grobunn for en rekke andre deler av næringen enten det er sjøfolk, utstyrsleverandører, verft, finans, forsikring, klasseselskap eller andre tilstøtende tjenester. Samlet sett er dette helt avgjørende for sysselsetting og verdiskaping langs hele kysten.

Verdiskapingsapporten viser også at de maritime bedriftene i større grad enn andre næringer er lokalisert i mindre sentrale områder. Hele 57 prosent av foretakene er lokalisert i mindre sentrale områder, mot 28 prosent blant foretak i øvrig norsk næringsliv.