Langs norskekysten finnes en komplett maritim klynge hvor det inngår verdensledende selskaper innenfor et bredt spekter av segmenter. Norske bedrifter og kunnskapsaktører står bak en kontinuerlig strøm av innovasjoner innen skipsdesign, dynamisk posisjonering, fremdriftssystemer, utstyr og tjenester.

På dørstokken til et nytt tiår var det store utsikter for vekst for maritim næring i Norge. Ved inngangen til 2020 var det over 90 000 ansatte i næringen. Det er nærmere 4000 flere enn bunnen etter oljeprisfallet i 2017, men det er allikevel nesten 10 000 færre enn ved toppen i 2014.

Det er flest sysselsatte i Rogaland og Vestland og det er også disse fylkene som har den største verdiskapingen. De to fylkene står for over halvparten av verdiskapingen i maritim næring i 2020.

Koronapandemien og en lavere oljepris snudde opp ned på optimismen i næringen i mars 2020. Nå ser det likevel ut til at pandemien ikke traff så hardt som fryktet, og at det jevnt over har gått bra i maritim næring.  Verdiskapingen for 2021 er estimert til 154 milliarder kroner. Det er på lik linje med 2020. Antall ansatte ser også ut til å ligge på samme nivå som året før.

Nøkkeltallene for 2021 indikerer at næringen som helhet ikke opplevde noen vekst fra 2020. Stagnasjonen kan tilskrives mange ulike faktorer, men det er enkelte som peker seg ut; ordrebøkene for offshore og cruise tømmes frem mot 2022, cruiseturismen har ennå ikke tatt seg opp, samt at koronatiltak i Norge og i andre land bidrar til at koronapandemien enda ikke har gitt helt slipp på maritim næring i 2021. På den andre siden peker stigende fraktrater, høye oljepriser og store investeringer i havvind i retning av at veksten vil ta seg opp de neste årene.

Kilde: Maritimt Forum/Menon Economics

Store muligheter i nye markeder

Norske rederier og maritime bedrifter har vært teknologiledende gjennom mange år. De står blant annet sentralt i den avanserte teknologiutviklingen av olje- og gassnæringen. Spesialfartøy, posisjoneringssystemer og styringssystemer er eksempler på områder hvor den norske næringen leder an. Norske maritime selskaper bruker teknologi og kompetanse fra blant annet offshoreindustrien til å etablere seg i nye markeder.

Denne kunnskapsoverføringen er avgjørende for å lykkes i andre havnæringer. Markedet for flytende havvind er et område hvor norske selskaper ser muligheter, og kan lede an. Flere selskaper har allerede investert i både fartøy og teknologi for å posisjonere seg i dette markedet. I årene som kommer vil det åpne seg ytterligere muligheter for utvinning av fornybar energi, økt matproduksjon og høsting av andre naturressurser som for eksempel mineraler og medisiner. Også her har norske selskaper anledning til å ta en ledende posisjon.