I mange lokalsamfunn langs norskekysten står de maritime bedriftene for over halvparten av sysselsettingen i privat sektor, noe som igjen er selve bærebjelken for vår velferd.  Alt er drevet frem og finansiert av lokale, private eiere med vilje til langsiktig tenkning og verdibygging.

Vi trenger gode rammebetingelser som skaper et mer investeringsvennlig Norge, slik at norske eiere stiller på like vilkår med utenlandske konkurrenter.

Paul-Christian Rieber

– Vi trenger gode rammebetingelser som skaper et mer investeringsvennlig Norge, slik at norske eiere stiller på like vilkår med utenlandske konkurrenter. Hvis vi ikke fjerner ekstrakostnaden på norsk eierskap kan vi heller ikke klage over at norske bedrifter selges til utlandet, sier president i Norges Rederiforbund, Paul-Christian Rieber. 

Paul-Christian Rieber er administrerende direktør i GC Rieber AS og styreleder i GC Rieber Shipping ASA. GC Rieber har hovedkontor i Bergen og er et privat eiet selskap med virksomhet innen shipping rettet mot offshore og fornybar energi, eiendomsutvikling og flere industrivirksomheter.

 

Å avvikle formuesskatten vil legge til rette for langsiktig eierskap, trygge arbeidsplasser og videre verdiskaping og velferd langs hele kysten

Paul-Christian Rieber

– Norske eiere konkurrerer med utenlandske eiere, og formuesskatten på den kapitalen som arbeider i bedriften er en betydelig konkurranseulempe for de norskeide bedriftene. Konkurransedyktige rammebetingelser for norsk privat eierskap er sentralt for videreutviklingen den maritime klyngen i Norge, sier Rieber.

Formuesskatten er en særskatt på norsk eierskap, som systematisk diskriminerer norske private eiere i forhold til statlige og utenlandske eiergrupper. Den tapper i tillegg bedriftene for kapital som kunne gått til innovasjon, grønn omstilling og nye arbeidsplasser. Norges Rederiforbund arbeider derfor for å redusere og på sikt fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.

– Vi har lagt bak oss to svært krevende år for norsk næringsliv, med store likviditetsutfordringer som følge av Covid-19-utbruddet og et krevende globalt marked. I tillegg har offshore servicerederiene hatt store utfordringer gjennom flere år, og har i dag en rekke skip i opplag.

– Det er derfor nødvendig å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital, slik at norske bedrifter fortsatt er norskeide når vi kommer tilbake til en mer normal markedssituasjon. Dette vil legge til rette for langsiktig eierskap, trygge arbeidsplasser og videre verdiskaping og velferd langs hele kysten, avslutter Rieber.