I tillegg til å være fiskeri- og havminister er Bjørnar Selnes Skjæran nestleder i Arbeiderpartiet, og sitter sentralt når partiet skal ta sine strategiske valg.

Han er klar på hva det er som imponerer ham mest med maritim næring, og trekker umiddelbart frem den norske komplette maritime klyngen.

– Det er imponerende hvordan Norge gjennom generasjoner med maritim kompetanse, innovasjonskraft og omstillingsevne har klart å bygge opp en komplett maritim klynge som setter oss i verdenseliten innen skipsfart, sier Skjæran.

Er det én næring i verden som har det som trengs for å lykkes i klimaomstillingen, så er det norsk maritim næring.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran

En av de viktigste utfordringene næringen skal bryne seg på de kommende tiårene er behovet for å redusere klimautslippene fra næringen betraktelig. Næringen har selv utformet en ambisjon om å halvere utslippene innen 2030, og være klimanøytral innen 2050. Skjæran mener næringen har alle forutsetninger for å lykkes, og understreker at norske myndigheter skal bistå i arbeidet.

– Er det én næring i verden som har det som trengs for å lykkes i klimaomstillingen, så er det norsk maritim næring. Den maritime næringen er allerede langt fremme i utviklingen av grønne løsninger for skipsfarten. Vi leder an innen både batterier, hydrogen og ammoniakk. Det skal vi bygge videre på, sier han.

Regjeringens politiske plattform «Hurdalplattformen» sier at staten, sammen med næringen, skal sikre at utvikling av skipsfart med lave utslipp og nullutslipp blir et viktig norsk bidrag til å redusere de globale utslippene.

– Det er næringslivet som kjenner hvor skoen trykker, og har de beste forutsetningene for å identifisere flaskehalser og hindre i den grønne omstillingen. Det er når myndigheter, næring og industri, arbeidslivets parter og kunnskapsmiljøer samarbeider godt at vi oppnår de beste resultatene, sier han.

Som et viktig ledd i myndighetenes arbeid med å tilrettelegge for ny klima- og miljøteknologi i næringen, skal regjeringen utarbeide en grønn omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip.

Målet er at Norge skal bevare ledertrøyen i det grønne skiftet i maritim næring.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran

–  Vi har startet arbeidet med en omstillingspakke for klimavennlig skipsfart. Der ser vi blant annet nærmere på virkemidler, regelverket, infrastruktur og offentlige anskaffelser. Målet er at Norge skal bevare ledertrøyen i det grønne skiftet i maritim næring, sier han.

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg, ønsker både statsråden og omstillingspakken velkommen. Rederiforbundet har ambisiøse medlemmer, som allerede har kommet langt i den grønne omstillingen.

– Norsk maritim næring har vært i front hele veien, noe som gjør at strenge klimakrav og ambisiøse internasjonale klimamål er konkurransefortrinn for den norske klyngen. Det er positivt at regjeringen både anerkjenner og bygger opp under dette. Vi har store forventninger til regjeringens omstillingspakke, og bidrar gjerne inn i arbeidet, sier Solberg.