I januar 2021 gikk Knutsen OAS sammen med Haugaland Kraft og Sunnhordaland Kraftlag for å etablere et nytt havvindselskap. Etter å ha rekruttert en ledelse med tung erfaring fra bransjen, sikter selskapet nå mot å realisere sitt første mål – å sikre konsesjoner for både Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

– Vi står midt i startgropen for det som kan bli et nytt industrieventyr i Norge, og med Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II kan Norge ta en posisjon som en ledende havvindnasjon bygget på vår kompetanse fra maritim sektor, olje og gass og vannkraft, sier Knut Vassbotn, CEO i Deep Wind Offshore.

Offshore- og energibransjen på laget

Ved å inngå en joint venture sammen med et kraftselskap og en produsent av fornybar energi, har Knutsen OAS sikret det Haugesund-baserte havvindselskapet tilgang på betydelig kompetanse innen energi- og offshoremarkedet.

– Vi har en stolt, norsk sjøfartshistorie fra Knutsen-siden. Kombinert med erfaringen og kompetansen innen infrastruktur og nettutbygging fra SKL og Haugaland Kraft, er vi godt posisjonert til å være med i utviklingen av en ny offshoreindustri, forteller Vassbotn.

Han påpeker at havvindprosjekter vil være svært viktig for å dekke inn det fremtidige underskuddet i kraftbalansen. I elektrifiseringen av Norge vil det være behov for enda mer fornybar kraft.

– Vi kan skape store fortrinn for regionen vår og Norge hvis vi greier å kombinere havvind med dagens vannkraftproduksjon. Da kan vi gi kraft til nye industriprosjekter, og legge til rette for en grønn industriell vekst og utvikling, forklarer Vassbotn.

Norge og norsk industri har gode forutsetninger for å ta en posisjon i et kraftig voksende havvindmarked, men skal vi lykkes må vi komme i gang – nå.

Knut Vassbotn, CEO i Deep Wind Offshore

Krever handling for å ta posisjon internasjonalt

I tillegg til fordelen vi har gjennom lange tradisjoner fra maritime næringer, har Norge også en geografisk fordel i havvind-kappløpet.

– Norsk sokkel har noen av verdens beste og mest stabile vindressurser, og havvind kan skape titusenvis av nye arbeidsplasser langs hele kysten. De teknologiske løsningene finnes, og blir i dag satt ut i livet rundt i verden, forteller Vassbotn.

Likevel mener Vassbotn at Norge har en vei å gå, og kommer med en tydelig marsjordre til myndighetene.

– Interessen for havvind globalt er enorm, og flere land melder seg på i kampen om utbygginger. Norge og norsk industri har gode forutsetninger for å ta en posisjon i et kraftig voksende havvindmarked, men skal vi lykkes må vi komme i gang – nå.