Som sin far har Lars Peder tatt sin tørn til sjøs. Som 14-åring hadde han sin første sommerjobb på sjøen om bord på Normand Jarl. Han seilte senere i diverse stillinger på mange av rederiets båter, og avsluttet sjølivet som overstyrmann på Normand Neptun. 

I 1996 gikk han i land og ble befrakter i rederiet, før han ble administrerende direktør i driftsselskapet Solstad Shipping i 1999 og i Solstad Offshore ASA i 2002. Siden har han vært toppsjef. 

Men det var faren Johannes som skapte imperiet sør på Karmøy. Han er fortsatt innom kontoret daglig, i en alder av 91 år. 

– Verdiene svinger, det har de alltid gjort, men det påvirker ikke måten vi jobber på. Vi har bygd selskap, og det har vi gjort veldig bra, selv om vi har opplevd ekstreme perioder de siste årene. 

I 2015 kom effekten av oljeprisfallet for fullt for offshorebransjen, og familieselskapet på Sør-Karmøy måtte gjøre noe. 

– Markedet forble beksvart, og vi kom til et nivå der vi skjønte at det ikke gikk lenger. Det innså alle involverte. Aker ble svaret for oss. Vi måtte i gang med en restrukturering med våre kreditorer. Den ble krevende og langvarig. 

Men det gikk.  

Vi har bygd selskap, og det har vi gjort veldig bra, selv om vi har opplevd ekstreme perioder de siste årene. 

Lars Peder Solstad, Solstad Shipping

Selskapet drives nå videre, tuftet på de verdier og den kulturen som er bygget opp gjennom mange år her i Skudeneshavn. Vi har et aktivt styre og rapporteringslinjene er som før. Solstad er Solstad. Forskjellen mellom før og nå er at vi er et vesentlig større selskap og at vi har fått med oss solide partnere med kapital og kompetanse. Det gir oss solid slagkraft, sier Lars Peder. 

Han ser lys i tunnelen:

– Aktiviteten i markedet har økt, ratene er på vei opp og vi har en sterk posisjon både i Norge og internasjonalt som vi skal utnytte til fulle, sier 50-åringen. 

I kontorbygget som rederiet holder til i, kneisende ved innseilingen til Skudeneshavn, jobber det i dag rundt 100 personer- om lag 30 mer enn i 2014. Solstad mener det er et eksempel på selskapsbygging. En ny generasjon med kompetanse og ideer har inntatt kontorlokalene – en nødvendighet for å kunne utvikle selskapet videre. 

– Størrelse er ikke noe mål i seg selv. Men det er viktig å være stor for å kunne operere globalt. Vi driver på alle verdenshav og har kontorer i bl.a. Rio de Janeiro, Perth, Singapore, Manila og Aberdeen. Totalt er vi 3600 ansatte på sjø og land. 

Vi skal ta ned egne utslipp til null innen 2050. Jeg har stor tro på at ny teknologi vil hjelpe oss dit.

Lars Peder Solstad, Solstad Shipping

Solstad ser nå optimistisk på fremtiden. Solstad Offshore går inn i fornybarmarkedet med stor iver, og henter i dag rundt ti prosent av omsetningen derfra.

– Her skal vi vokse videre, men jeg har ingen tro på snarlig utfasing av olje- og gassvirksomheten. Eksempelvis vil Johan Sverdrup-feltet like utenfor oss her, komme til å produsere olje i flere tiår til. Det blir økende aktivitet både innen olje og gass og offshore vind fremover. 

Gjennom bruk av ny teknologi og optimalisering av driften er målet å redusere utslippene fra egen flåte med 50 prosent innen 2030, målt mot 2008-nivået.

– Det mener vi er realistisk. Videre skal vi ta ned egne utslipp til null innen 2050. Jeg har stor tro på at ny teknologi vil hjelpe oss dit. Allerede rundt 2025 kommer vi til å se offshorebåter med tilnærmet nullutslipp. 

Han er glad for støtten og velviljen i lokalsamfunnet. Og han mener diskusjonen om hvor et hovedkontor for Solstad Offshore skal være, aldri har vært mer unaturlig.

– Skudeneshavn er en god plass uavhengig av gode eller dårlige tider. Hovedkontoret skal ligge her. Det er her kompetansen sitter, og vi har tilført nye funksjoner de siste året som styrker posisjonen, slår han fast.