Island Crusader eies av rederiet Island Offshore, og er et ti år gammelt forsyningsskip som veier 8500 tonn med full last. Til nå har skipet gått på LNG, med utslipp tilsvarende 2000 fossilbiler på det meste. I november 2021 seilte skipet sin første tur hvor utslippene netto gikk i null.

Vi reduserte bruken av LNG – og dermed utslippene fra fossilt brennstoff – med 50 prosent i løpet av de to første månedene.

Tommy Walaunet, administrerende direktør i Island Offshore Management AS

Halverte CO2-utslippene på to måneder

Vanligvis driftes Island Crusader med LNG, men som et prøveprosjekt er nå én av to tanker fylt med biogass. Erfaringene så langt viser ingen tekniske utfordringer med bruken av biogass, og det vil i praksis være mulig å fylle biogass på begge tankene.

– Vi reduserte bruken av LNG – og dermed utslippene fra fossilt brennstoff – med 50 prosent i løpet av de to første månedene, og erfaringene våre med bruk av biogass er udelt positive, sier Tommy Walaunet, administrerende direktør i Island Offshore Management AS.

Fra 15. oktober 2021 til 31. januar 2022 var reduksjonen av CO2 på hele 635 tonn.

Stort potensial for biogass i olje- og gassindustrien

Det er Lundin Energy Norway som kjører piloten, som har gjort Island Crusader til verdens første karbonnøytrale forsyningsskip.

– Det er et betydelig potensial for bruk av biogass i olje- og gassindustrien, men også andre områder hvor LNG-fartøy benyttes, sier Johan Mohr, leder for anskaffelser og logistikk i Lundin Energy Norway.

Akkurat nå bygges det biogassanlegg rundt omkring i Norge, og tilgjengeligheten øker. Likevel er det fortsatt utfordringer knyttet til både tilgang og logistikk.

– Fordelen med biogass er at vi har et nullutslippsalternativ vi kan putte rett på tankene, uten å modifisere verken maskineri eller skip.

På sikt håper Mohr at pilotprosjektet kan være med på å åpne nye markedssegment for biogassprodusenter. Ved at markedet blir større og produksjonsvolumet øker, kan også lønnsomheten bli bedre, og biogass bli et mer attraktivt drivstoff for skipsfarten.

– Per nå er det ikke noe økonomi i det, det er en ren miljøgevinst. Biogass er mye dyrere enn både diesel og LNG. Her har Lundin også investert mye i å sørge for lavest mulig utslipp. I første omgang er dette et pilotprosjekt, så får vi se hvor veien går videre. Så langt ser det i alle fall svært positivt ut, avslutter Walaunet