Viking Energy er eid og drevet av Eidesvik, og skal som første skip i verden få montert en ammoniakkdrevet brenselcelle. Det nye energisystemet vil gjøre det mulig for skipet å seile på rent drivstoff i opptil 3 000 timer årlig.

Med en 2 MW brenselcelle vil prosjektet demonstrere at lengre seilaser med nullutslipp er mulig for større skip med stort kraftbehov. Målet er også å verifisere at en stor brenselcelle kan levere all elektrisk kraft som trengs til skipssystemene om bord på en trygg og effektiv måte.

Vi mener at ny og grønn teknologi kan bidra til å forlenge levetiden på eksisterende skip, og samtidig oppnå store utslippsreduksjoner

Gitte Talmo, CEO i Eidesvik.

Kutter utslipp med 70 prosent

Ombyggingsprosjektet er ett av flere pågående grønne prosjekter i selskapet. Eidesvik har også inngått et samarbeid med Aker BP, hvor målet er å kutte utslippene fra flere eksisterende forsyningsskip med minst 70 prosent med ny teknologi. Prosjektet har fått navnet «Retrofit».

– Vi mener at ny og grønn teknologi kan bidra til å forlenge levetiden på eksisterende skip, og samtidig oppnå store utslippsreduksjoner, sier Gitte Talmo, CEO i Eidesvik Offshore.

Talmo er også opptatt av at ombygging har flere fordeler ved seg, ettersom det krever mye energi å både resirkulere og bygge nye skip.

– Å kutte utslipp på eksisterende skip gir veldig mening i et ressursperspektiv, i tillegg til å være et økonomisk realistisk alternativ. Å bygge om seks-syv skip til 70 prosent lavere utslipp vil koste det samme som å bygge ett nytt nullutslippsskip. Utslippsreduksjonene ved det første alternativet blir betydelig høyere, sier Talmo.

EU har tildelt 100 millioner kroner til ShipFC-prosjektet som skal bane vei for nullutslippsfartøy. En betydelig del av ShipFC prosjektet vil bestå av å oppskalere en 100 kilowatts brenselcelle til 2 megawatt. Selve brenselcellen blir først testet på land i et parallelt prosjekt, der Alma står for utvikling og konstruksjon. Testingen vil bli utført ved katapult-senteret Sustainable Energy på Stord.

Ammoniakksystemet om bord i «Viking Energy» vil bli levert av Wärtsilä, og systemet skal installeres i 2024.

Først ute med både LNG og ammoniakk

I tillegg til å være først ute med ammoniakk, var Eidesvik i 2003 det første rederiet som installerte fremdriftssystemer basert på naturgass (LNG) – også dette på Viking Energy.

Rederiet har den seneste tiden investert i batteripakker for en rekke av sine skip, og i dag har 11 av de 12 skipene Eidesvik har i operasjon en eller annen form for batteri-hybrid-løsning.

– Viking Energy har vært en suksesshistorie for Eidesvik. I 2024 vil utslippene til fartøyet være redusert med mellom 83 og 98 prosent, og drivstofforbruket med 42 prosent. Skipet har vært først ute i en rekke banebrytende prosjekter, og er et håndfast bevis på at våre satsninger på innovasjon innen klima og miljø bærer frukter, avslutter Talmo.