Deep sea-flåten består av flere segmenter hvor norske rederier er verdensledende og innehar solide markedsandeler. Segmenter som bilfrakt, LNG, bøyelastere og kjemikalie er blant disse. Seilinger foregår over store avstander og mellom kontinenter.

Rederiforbundets medlemmer i deep sea-segmentet kontrollerer over 600 skip som anløper havner over hele verden på daglig basis. Selskapene har en rekke kontorer utenlands og norske rederier har med dette en sterk tilstedeværelse på alle kontinenter.

Deep sea-rederiene trekker frem Kina som det største landet av særlig interesse. Deretter følger USA og Norge. 50 prosent av rederiene i dette segmentet rangerer Kina som viktigst. Dette er en liten nedgang fra i fjor. Nær 50 prosent oppgir USA som ett av de viktigste landene.

Se også

Offshore service- og riggselskaper