Norge er en av verdens største maritime offshorenasjoner. Rederiene deltar i alle faser av petroleumsaktiviteten, fra de første seismiske undersøkelser og leting, til produksjon og til slutt nedstenging av avsluttede felt.

Offshore service-rederiene ser også muligheter i havvindmarkedet, hvor de norske rederiene har en klar fordel med sin eksisterende kompetanse. Flere rederier leverer allerede tjenester til havvind, og det er flere som nå investerer i tonnasje spesielt for dette markedet.

Den norske offshoreflåten har ellers et høyt innslag av fartøyer for transport av forsyninger og utstyr til og fra offshoreinstallasjoner. Nordsjøen og særlig norsk sokkel er det viktigste markedet for norsk offshorenæring, og er en svært viktig arena for å sikre grunnlaget for internasjonal konkurransekraft for offshoreselskapene.

I tillegg er tilstedeværelsen høy på andre lands sokler. Rederiforbundets medlemmer kontrollerer 50 flyttbare offshoreinnretninger, og en stor offshoreflåte bestående av nær 500 fartøy.

Land av særlig interesse for offshore service- og riggselskaper

For offshore service-rederiene og riggselskapene opprettholder Norge, Storbritannia og Brasil sine posisjoner som land av særlig stor interesse. Over 70 prosent av rederiene innen offshore service oppgir Norge som det aller viktigste landet. Over 50 prosent av riggselskapene sier det samme.

Dette viser tydelig viktigheten av Nordsjøen for disse selskapene. Storbritannia og Brasil rangerer på de neste plassene for både offshore service-rederiene og riggselskapene.