Rederier i short sea-segmentet, også kalt nærskipsfart, transporterer alle typer gods og passasjerer. Disse opererer mellom norsk og europeisk havn, og mellom havner i Europa. En stor del av den interne transporten i Europa fraktes på kjøl, og dette gjør at nærskipsfarten spiller en avgjørende rolle for næringslivets transportbehov og norsk industris konkurransekraft.

Rederiforbundets medlemmer i nærskipsfart kontrollerer om lag 120 skip. Næringen bidrar til effektive logistikk- og transportløsninger, og ett skip i nærskipsfart kan med en enkelt last, løfte volum tilsvarende 200-400 lastebiler av veien.

Flere rederier i dette segmentet posisjonerer seg for det grønne skiftet, og har skip i bestilling. Felles for de alle er at de nye fartøyene skal leveres med miljøvennlige løsninger, som vil redusere klimautslipp.

For rederiene som opererer i nærskipsfart, er det Norge, Tyskland og Storbritannia som trekkes frem som land av særlig interesse. 60 prosent av rederiene rangerer Norge som det klart viktigste landet, som er opp fra fjorårets 40 prosent. 30 prosent svarer at Tyskland er viktigst, og ti prosent svarer Storbritannia.

Disse landene har holdt seg stabile som de viktigste landene for nærskipsfarten i tillegg til Norge, selv om de i år har endret rekkefølge i oversikten.

Se også

Deep sea