Den norskkontrollerte utenriksflåten 

Per januar 2022 teller flåten totalt 1690 skip med en samlet tonnasje på 46,9 millioner dødvekttonn. På samme tid i fjor besto flåten av 1 783 skip på 51,1 millioner dødvekttonn.

Gjennom året er det solgt rundt 200 skip, samtidig som det er kommet til 100 skip. Den største nedgangen finner vi i offshore servicesegmentet. Her er det nær femti skip færre i 2022 enn for et år siden. 

Norsk flagg er attraktivt

Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) har isolert sett hatt en vekst det siste året med en økning på 33 skip, og teller 724 skip per 1. januar 2022. Norsk ordinært register (NOR) har svekket seg noe blant utenriksrederiene i samme periode, men samlet sett har det norske flagget likevel styrket seg kraftig, og har hatt en økning på over 100 skip de siste tre år.

Flere rederier velger norsk flagg på sine fartøy og flagger hjem, samt at flere nybygg blir levert til norsk flagg. På spørsmål i årets medlemsundersøkelse om det er aktuelt å flagge skip hjem i inneværende år, svarer Rederiforbundets medlemmer at potensialet er på nær 50 skip.

Sammensetningen av den norskkontrollerte utenriksflåten viser at offshore serviceskip er forbigått av tørrlastsegmentet, som nå er det største segmentet i flåten målt i antall skip. I Norsk ordinært register (NOR) er sammensetningen nesten uforandret, og består primært av offshore servicefartøy og passasjerskip.

Norskkontrollert ordrebok

Utenriksrederienes ordrebok består nå av 49 skip og to borerigger. Ordreboken har ikke vært så beskjeden på nærmere 30 år, som den har vært de tre siste årene. I 2008 talte ordreboken opp mot 400 skip. De fleste skipene i dagens ordrebok skal leveres i 2022 og 2023. I årets første måneder er det også inngått flere skip til havvindservice markedet, og en serie med moderne biltransportskip.

Se også

Short sea