Skipsfarten skal bli klimanøytral.

Et CO2-fond kan akselerere utviklingen av ny teknologi og alternative energiformer i maritim næring.

Les mer her.

Aktiv maritim politikk virker.

Norsk skipsfart driver i tøff internasjonal konkurranse. Attraktiviteten til Norge som maritimt lokaliseringsland handler om at rammebetingelsene må være stabile, forutsigbare og internasjonalt konkurransedyktige.

Les mer her.

Internasjonalt samarbeid er viktigere enn noen gang.

Norske myndigheter må støtte opp om internasjonal rettsorden og multilaterale styringssystemer i en tid hvor globaliseringen i økende grad utfordres av regionale fremstøt, nasjonale interesser og proteksjonistiske krefter. 

Skipsfarten er internasjonal

Verdens energiproduksjon er i rask omstilling.

Det haster med flere avklaringer for å realisere vindkraftutbygging til havsog et nytt norsk industrieventyr.  

Havvindeventyret må igangsettes